Stockholmsk ljudbokskolonialism kritiseras, diftonguppror startat av skånska författare

  31 mars 2022, kl 08.00

  Det är sällsynt att ljudböcker läses in på skånska, även om böckerna är skrivna av skåningar och handlingen utspelar sig i Skåne. Enligt förlaget är det svårt att hitta skånska inläsare och att dialekten som sådan är mindre neutral för lyssnarna. Till och med svårbegriplig.

  Ett undantag är Maria Maunsbach från Höör som läser in sina böcker själv. Hon beskriver sin senaste bok Lucky Lada och jag som ”extremt skånsk”.

  Kolonialism säger Victor Malm, kulturredaktör på Expressen Kultur och bördig från Kristianstad. Att stockholmskan är neutral är något bara folk inom tullarna i Stockholm tror på. I själva verket är stockholmskan ett talfel, skriver Malm med misstänkt humoristisk underton.

  Stockholmskan har länge varit präglad av sociolekter. Inspelningar med personer födda på 1860-talet visar två olika varianter av stockholmska. Arbetarklassen uttalar oftast ordet schysst med ett tyskt sje-ljud, långt bak i munnen. Överklassen har ett uttal som mer liknar engelskans sheep.

  Ett annat karaktäristiskt uttal i huvudstadsdialekten är hur man säger bokstaven e. Till exempel kan ordet knä låta som ”kne”, och ord med e i kan accentueras. Ö kan likna u, exempelvis låter dörr som ”durr”.

   

   

  Fler notiser