Kritik mot opinionsundersökning om dubbla familjenamn för gifta i Japan

  30 mars 2022, kl 11.00

  Den senaste statliga undersökningen i Japan om gifta ska kunna ha dubbla familjenamn visar ett stöd på 28,9 procent. Detta är det lägsta uppmätta stödet sedan man började mäta 1996.

  Men jämställdhetsminister Seiko Noda har ifrågasatt mätningen. Det är mycket ovanligt att en minister misstänkliggör en mätning på det sättet.

  Utformningen av undersökningen var annorlunda än tidigare, Noda ifrågasatte att en av frågorna baserats på verkligheten. Undersökningen skickades via post då covidpandemin pågick.

  5000 personer frågades och svarsfrekvensen hamnade på 57,7 procent, jämfört med 59 procent 2017. Fram till pandemin utfördes undersökningarna ansikte mot ansikte.

  Noda kritiserar även att 45 procent av respondenterna var över 60 år. Personer som är intresserade av dubbla familjenamn är sådana som planerar gifta sig i framtiden, menar hon.

  Även Masaki Taniguchi, professor i statsvetenskap på Tokyo universitet, instämmer i kritiken. Metodiken var annorlunda och undersökningen saknar kontinuitet och kan därför inte jämföras med tidigare studier, menar han.

  Han pekade också på ett svarsalternativ som är en gråzon. Där ska den nuvarande lagstiftningen vara kvar, men regeringen bör möjliggöra för gifta att arbeta under sina födelsenamn. Därför har osäkra personer valt det alternativet, vilket kan ha lett till att det ser ut som stödet sjunkit för dubbla efternamn.

   

   

  Fler notiser