Solceller på marknad i Mexico City kommer täcka motsvarande 400 fotbollsplaner, största av sitt slag i världen

  29 mars 2022, kl 10.00

  Planen att installera solceller på taken på frukt- och grönsaksmarknaden Central de Abasto i Mexico City beräknas kosta runt 200 miljoner kronor. Det kommer bli världens största solcellsfarm och täcka en yta motsvarande 400 fotbollsplaner och producera 18 megawatt.

  Det är tillräckligt för att förse 14 000 hem med el, enligt stadens minister för ekonomisk utveckling Fadlala Akabani.

  Marknaden har 10 000 stånd och säljer främst frukt och grönsaker, men även kött. Totalt väntas man sätta upp 35 000 solpaneler. Energiproduktionen kommer överskrida marknadens behov och överskottet kommer säljas till andra aktörer.

  Mexikos president Andrés Manuel López Obrador är annars känd för att prioritera fossila bränslen. Satsningen i Central de Abasto är ovanlig och inriktad mot förnyelsebara energikällor.

  Solenergi utgjorde fem procent av den totala energiproduktionen i Mexiko 2021. Detta är dock bättre än USA där det utgör tre procent. USA har ett mål att 50 procent ska vara solenergi år 2050, Mexiko har inget specificerat mål. Dock är målsättningen att 35 procent av energiproduktionen ska vara ren år 2024.

  Det finns planer på att bygga solceller över en yta av 2 000 hektar i öknen i Sonoradelstaten. Det kommer generera 1 000 megawatt och beräknas vara klart 2028.

   

   

  Fler notiser