Ryssland, Kina och Iran samt extremister inom landets gränser pekas av Säpo ut som största säkerhetshoten i ny rapport

  26 mars 2022, kl 09.00

  I Säpos rapport för 2021 pekas Ryssland, Kina och Iran ut som de största hoten mot Sveriges säkerhet. Rymden nämns också som en ny underrättelsearena som många länder ser som en framtida konfliktyta.

  Satelliter är viktiga för avbildning, positionering och navigation men också för bank- och kommunikationssystem. Sverige har ett särskilt bra läge geografiskt för att kommunicera och styra satelliter från marken.

  Möjligheten att samla in information har blivit lättare med teknikutveckling vilket beskrivs som en operativ fördel för Säpo och för främmande makt.

  Ett annat säkerhetshot rapporten beskriver är extremism. Högerextremism, islamism och parallella, ofta kriminella, samhällen i Sverige målas upp som de största interna hoten.

  Extremismen definieras på olika ställen i rapporten som människor som sprider hat och hot på nätet, inte har förtroende för demokrati och nuvarande politiker och tjänstemän samt vill använda våld för att nå sina mål.

  Unga utan framtidshopp nämns som en grupp som rekryteras och radikaliseras särskilt snabbt.

  Rapporten är formgiven i kalla färgtoner och innehåller även fotografier på tjänstemän poserade och upplysta av strålkastare vid landmärken i ett mörkt Stockholm.

   

   

  Fler notiser