Röda mjölbaggar har olika försvarsmetoder, varierar beroende på fiende

  23 mars 2022, kl 08.00

  Insekter kan använda sig av olika försvarsmetoder beroende på vem fienden är. Detta antagande går emot den etablerade forskningen som menar att insekter har samma metod oavsett fiende.

  Ett forskarlag på Okayamauniversitetet i Japan lett av Takahisa Miyatake, professor i biologi, har studerat insekters metoder. Hur de undviker att bli dödade genom att spela döda, vara stilla eller fly. Forskarlaget använde sig av röda mjölbaggar och studerade deras reaktioner.

  Röda mjölbaggar blir ungefär fem millimeter långa och används ofta i experiment. Som namnet säger kan de hittas där spannmål förvaras och där de gör skada.

  Baggen fäller ihop benen och spelar död när dess naturliga fiende hoppspindeln dyker upp. Men när man testade med en annan fiende, en art av stinkbagge, så ställde sig baggen i stället blickstilla.

  Den spelade alltså inte död, trots att några av baggarna blev uppätna under experimenten. Baggen valde försvarsmetod baserat på fienden. Anledningen är att den reagerar olika på stimuli från fienderna, tror forskarna. Hoppspindeln kommer hoppandes, medan stinkbaggen tålmodigt väntar in sitt byte.

  Forskarna försöker nu precisera mekanismerna bakom de olika beteendemönstren och stimuli.

   

   

  Fler notiser