Max Winter Frånlund döms till vite på 60 000 kronor för att ha arrangerat två coronademonstrationer 2021

  18 mars 2022, kl 15.00

  Förvaltningsrätten dömer i två domar Max Winter Frånlund att betala 60 000 kronor i vite för två protester som de anser att han arrangerade 1 maj och 6 juni i fjol.

  Max ansökte om tillstånd för de två protesterna. Han nekades med hot om 30 000 kronor i vite om han inte vidtog åtgärder för att säkerställa att antalet tillåtna deltagare inte överskreds vid demonstrationerna. Enligt pandemilagen var åtta personer tillåtna att samlas vid dessa tidpunkter.

  Förvaltningsrätten menar att Max tvärt om försökte samla så många som möjligt. Max försvarar sig med att pandemilagen strider mot EU-rätten och att han därför har rätt att samla personer offentligt. Samtidigt säger han att rätten inte kan bevisa att han faktiskt var arrangör eftersom länsstyrelsen nekade honom tillstånd.

  Förvaltningsrätten underkänner Max resonemang. De anser det bevisat att han var arrangör eftersom han förekommer på film längst fram i demonstrationståget med megafon. Länsstyrelsens tjänstemän har också observerat demonstrationerna och menar att han var frontfigur både 1 maj och 6 juni.

  I domen står också att behovet av att skydda människor från covid-19 utgör grund för att begränsa mötes- och demonstrationsfriheten.

   

   

  Fler notiser