Grymt bra forskning om svinaktigt beteende

  11 mars 2022, kl 11.30

  Forskare vid Köpenhamns universitet, ETH Zürich och Inrae i Frankrike har kartlagt grisars läten och vad de betyder. Forskarna programmerade en AI-algoritm med 7414 inspelningar av grisläten, som grymtningar och skrik inför slakt, från 411 grisar.

  Data från undersökningen kan eventuellt användas för en app så grisbönder kan förstå djurens humör via deras läten.

  Känslorna som kan utläsas är om grisen är lycklig eller upphetsad, rädd eller stressad, eller något mitt emellan. Man har samlat in ljud från alla möjliga scenarier under en gris liv, från födsel till död. Lyckliga scenarier kan vara när griskultingarna diar, eller blir återförenade med sin familj efter varit separerade.

  Negativa situationer var exempelvis när det inte blev di, kortvarig social isolering, slagsmål mellan kultingarna, när suggan råkar lägga sig på en kulting, kastrering och väntan på att bli slaktad.

  Forskarna skapade också experimentella scenarier där man försatte grisar i en mitt emellan-situation, för att få fram mer nyanser i lätena. Man placerade även ut nya och okända saker för grisarna för att se deras reaktioner.

  Allting kartlades under undersökningens gång, även hjärtrytm när det var möjligt. Positiva grymtningar är oftast kortare än negativa, börjar i högt tonläge och blir dovare. 92 procent av grisarnas läten kunde kategoriseras korrekt i undersökningen.

   

   

  Fler notiser