LKAB finner stora nya mineraltillgångar, kan börja konkurrera med Kina om sällsynta metaller, med Ryssland om fosfor

  10 mars 2022, kl 13.30

  LKAB meddelar i dag att de vid provborrningar, bara under 2021 motsvarande 200 kilometer, rapporterar en fortsatt ökning av mineralreserver och -tillgångar. De kan också för första gången redovisa mineraltillgångar på sällsynta jordartsmetaller. Fosfor är också funnet i halter som skulle göra det ekonomiskt att bryta.

  Europa har i dagsläget endast en producent av fosfor och är importberoende till 90%. Importen sker i huvudsak från Marocko och Ryssland. Sällsynta jordartsmetaller är en grupp på 17 grundämnen som används främst i ny teknik och ofta grön sådan. Flera av dessa upptäcktes i Sverige i en gruva utanför Vaxholm, bland annat praseodym och neodym som används i permanenta magneter för elbilar och vindkraftverk.

  Import av sällsynta jordartsmetaller sker till 98% från Kina.

  LKAB rapporterar att de nu har ”5 gånger Sveriges behov av fosfor till mineralgödsel”. Gödsel är en betydande del i effektiviteten i modernt jordbruk. Företaget räknar även med att kunna tillgodose 30% av Europas behov av sällsynta jordartsmetaller samt hela Sveriges behov av gips.

  Sedan starten 1890 har LKAB brutit drygt 2 miljarder ton mineraler. Totalt har man nu funnit 4 miljarder ton.

   

   

  Fler notiser