Vaccinjagare går på grund

  9 mars 2022, kl 18.00

  En oidentifierad robotjagare ligger i dagsläget för ankar eftersom befälhavaren vägrar vaccinera sig mot covid-19. Det pågår en juridisk process som ska utröna om den amerikanska militären, i det här fallet flottan, ska kunna kräva att deras anställda vaccinerar sig. Det finns en risk att ett vaccinkrav inskränker på anställdas rättigheter då flera hänvisar till sin religion som anledning att avstå.

  Domare Steven Merryday, från distriktsdomstolen för Floridas mellersta distrikt, utfärdade förra månaden ett förbud för amerikanska flottan och marinkåren att vidta disciplinära åtgärder mot anställda som vägrar låta sig vaccineras. I och med fallet har diskussioner uppstått om amerikanska medborgares rättigheter inom krigsmakten.

  Talespersoner för amerikanska staten menar att processen är ett stort ingrepp i militärens innersta göromål. Flottan har nu tappat förtroendet för befälhavaren och kommer inte användas så länge han är befäl på jagaren. Enligt målsäganden handlar detta om grundläggande religiösa rättigheter.

  En annan kritik mot domarens förbud är att skeppet som kostar åtskilliga miljarder nu i praktiken är obrukbart. Militären påstås inte kunna fungera om en enskild anställd dikterar villkoren för sin egen tjänstgöring.

   

   

  Fler notiser