Utländska pojkar luras av sina föräldrar till årslånga vistelser i hemländer, bra tänkt ibland tycker Malmö stad

  8 mars 2022, kl 15.30

  Icke-svenska föräldrar lurar sina söner till årslånga vistelser i hemländer i försök att bryta kriminell karriär.

  En tolvåring reste med sin mor till deras hemland Turkiet. Modern sa till sin son att hon gick ut för att köpa en klänning, men reste istället tillbaka till Sverige och lämnade sin son med släktningar i nästan ett år.

  Vid en annan liknande resa lämnades en 15-åring i Kosovo och var där i ett och ett halvt år.

  Båda pojkarna rapporterar om att de betedde sig värre till en början i sina hemländer: den turkiska pojken tog mer droger och blev deprimerad. Pojken i Kosovo sålde mer droger och fick enklare tag på vapen.

  I båda dessa fall är resultatet för närvarande dock blygsamt positivt då ungdomarna börjat bete sig bättre. Den ideella föreningen Vi i Malmö ges del av äran till det förändrade beteendet.

  Malmö stad är medvetna om resorna och säger att det kan vara bra tänkt ibland.

  Det finns många exempel på när liknande resor inte har önskad effekt, ibland till och med eskalerar det antisociala beteendet mer permanent.

  Det är vanligt att föräldrar med utländsk bakgrund genomför liknande resor för att visa sina barn var de kommer från i försök att påverka deras kriminella beteende.

   

   

  Fler notiser