Sälarna samlar in data under Antarktis is

  2 mars 2022, kl 15.00

  Åtta sälar utrustade med en utrustning på huvudet hjälpte japanska forskare under den tjocka isen på Antarktis. Utrustningen satt på sälarnas huvud, hade en antenn och vägde 580 gram.

  Projektet pågick från mars till november 2017 och utrustningen mätte temperatur och djup. Forskarna kunde till exempel mäta saltnivåer och vattentemperatur, i områden med ett hårt klimat. Man kunde också följa djuren och kartlägga deras rörelsemönster. Det går att samla in data under sommarmånaderna, men tack vare sälarna kunde man nu också arbeta under Antarktis vintermånader. Sälarna lever där i sitt naturliga tillstånd, därför var de passande som hjälpmedel, anser de japanska forskarna.

  Sju av sälarna bidrog med data till forskningsprojektet. En av dem hade simmat 63 mil från kusten vid Japans Showa-station på Antarktis och en hade dykt ner till 700 meters djup.

  Man lärde sig att vatten från den varmare årstiden högre upp nära isen nådde Antarktis under vintermånaderna. Detta vatten förde också med sig krill och andra djur som är sälarnas föda. Forskarna vill göra ytterligare undersökningar, och hoppas utveckla än mindre utrustning som kan monteras på mindre djur, som pingviner. Fördelen med pingviner är att de alltid kommer tillbaka till samma plats de utgår från, och är enkla att samla in data från.

   

   

  Fler notiser