Borgmästarval i Kamoenai visar vägen för att bli slutförvaringsplats för kärnavfall

  28 februari 2022, kl 19.00

  Det första borgmästarvalet i Kamoenai i Hokkaido sedan 1986 har hållits. Den sittande borgmästaren, 71-åriga Masayuki Takahashi, vann komfortabelt.

  Anledningen till att man höll ett nytt borgmästarval är att japanska myndigheter påbörjat en process att utse plats för förvaring av kärnavfall. Takahasi är för att platsen blir Kamoenai, men säger också att han är öppen för att folkomrösta om saken.

  Utmanaren i valet var Hideyuki Seo, som leder en grupp som är motståndare till att byn blir plats för förvaring. Han fick bara 48 röster mot Takahasis 559. Valdeltagandet var 89,24 procent jämfört med 97,67 procent 1986. Seo bad sedan om ursäkt till reportrarna för sin oförmåga att vinna fler röster. Seo kommer inte från Kamoenai utan grannbyn Tomari. Han sade också att hans kandidatur visade centralmakten att det finns ett motstånd mot deras kärnavfallspolitik.

  Kamoenai ansökte om att utredas som förvaringsplats i november 2020 och beslutet från myndigheterna väntas i höst. Nästa steg i processen tar fyra år.

  Även grannbyn Suttsu har ansökt om att bli förvaringsplats. Och även där vann den sittande borgmästaren, Haruo Kataoka, som stödjer ansökan om att bli förvaringsplats. Suttus invånare kommer rösta om man ska gå vidare till nästa steg i processen.

   

   

  Fler notiser