Ökendrakar användes för att jaga gaseller – arkeologer hittar 9000 år gammal helgedom med ansiktsfigurer i jordansk öken

  24 februari 2022, kl 17.00

  Arkeologer har i Jordanien funnit stenformationer som tros vara rituell helgedom. Konstruktionen bedöms vara 9 000 år gammal och innehåller stenar med inkarvade ansikten.

  De franska och jordanska arkeologerna fann formationen i landets östra del nära flera jaktfällor som är vanliga och utspridda i ökenområdet. Fällorna kallas ökendrakar och består ofta av två långa stenmurar som löper ihop som spetsen på en pil.

  Villebråd som exempelvis gaseller tros ha jagats in i flaskhalsen för att slaktas.

  I boken Sapiens: en kort historik över mänskligheten av den israeliske historikern Yuval Noah Harari kan man läsa att människor brände växtlighet för att skrämma villebråd till flykt in i hägn likt de ökendrakar beskrivna ovan. När människor kom till ett nytt område jagades ofta de största djuren först, vilket ledde till att många av dessa utrotades.

  Harari beskriver också hur människor använde sig av myter och symboler för att kunna samarbeta för gemensamma mål i större grupper än omkring 150 individer.

  Frågan om alla människor härstammar från Afrika vidrörs även och författaren väljer en politisk korrekt slutsats men lämnar samtidigt öppet för en alternativ historieskrivning.

   

   

  Fler notiser