Forskning pekar på att hjärnan har speciella neuroner som enbart bearbetar sång – oklart dock om de reagerar på rapmusik

  25 februari 2022, kl 08.00

  Forskare vid universitetet i Rochester, New York tror sig ha upptäckt neuroner i hjärnan som i huvudsak bearbetar sång, rapporterar New Scientist.

  Tidigare har det konstaterats att det finns neuroner som bearbetar tal och musik. Den nya upptäckten kan peka på en arbetsfördelning mellan cellerna i våra hjärnor när det gäller att hantera ljud.

  Deltagarna fick lyssna på 165 olika sorters ljud, däribland djurläten, ljud från en toalettspolning samt musik och tal.

  Forskarna upptäckte då en grupp neuroner som huvudsakligen reagerade på sång, men också – i mycket begränsad omfattning – på tal och musik. Forskarna anser att resultaten tyder på att vår hjärna skiljer på musik och sång. Gränsdragningen är lite oklar beroende på att till exempel spoken word-uppläsningar och rap inte ingick i de ljud som spelades upp.

  Forskarna placerar gruppen av neuroner i ett område i tinningloben som är knutet till hörselfunktionerna. Där återfinns de mellan neurongrupperna som bearbetar tal och musik.

  Professor Jörg Fachner, Institutet för musikterapeutisk forskning i Cambridge, säger att resultaten visar hur förmågan att urskilja de musikaliska egenskaperna hos olika ljud varit mycket viktig för människans evolution. Neuroner med separata uppgifter har därför utvecklats och blivit en integrerad del i hjärnans hörselcentra – vilket kan förklara att alzheimerpatienter reagerar på sånger de tyckt om innan demensen. 

   

   

  Fler notiser