Kritik mot brittisk polis och myndigheter för politisk korrekthet, rädda för att kartlägga etniska groominggäng

  14 februari 2022, kl 15.00

  Polisen i Storbritannien uppmanas registrera förövares etnicitet i fall av grooming och sexuella övergrepp mot barn. Detta för att enklare kunna se om brotten är motiverade av gäng där etnicitet är en sammanhållande faktor. Rapporten är också starkt kritisk till myndigheternas hantering av groominggäng, som man menar är mycket dålig. Det är just insamlingen av data som man menar är bristfällig och försvårar möjligheten att få en helhetsbild av förövarnas koppling till varandra.

  Det är The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (IICSA) som kommit med rapporten, och man menar att det är oklart om politisk korrekthet eller problemens komplexitet är det som gjort att datainhämtningen är undermålig. Inrikesministeriet har data för förövares etnicitet, men där kan man inte urskilja vilka fall som specifikt handlar om sexuella övergrepp mot barn.

  Att bli kallad rasist är en möjlig orsak till den undermåliga datainsamlingen, och att personal inom polisen själva varnar för att använda ras som variabel i utredningar.

  Det är ofta grupper av män med sydasiatisk härkomst som är förövare. Många av offren har själva blivit misstänkliggjorda när de anmält brott de blivit utsatta för.

  En anledning till att inte utreda ordentligt är att man riskerar ses som ett nytt Rotherham eller Rochdale, som är kända för groominggäng-skandaler.

   

   

  Fler notiser