Miljöpartiet i Göteborg vill sätta svenska barn i invandrarskolor, påstår att språkutvecklingen gynnas av blandning

  31 januari 2022, kl 14.30

  Miljöpartiet i Göteborg har två stora valfrågor inför kommunvalet i höst, segregation och klimatet.

  Karin Pleijel är gruppledare för MP i Göteborg och är förfärad över segregationen i rikets andra största stad. Men hon menar också att Göteborg har potential att bli en stor, internationell stad.

  Hon ser ett problem att föräldrar med ”stark socioekonomisk bakgrund” väljer bort vissa skolor, som man får anta har hög andel invandrare. Det vill MP nu komma åt, man vill ha en blandning av bakgrunder på alla skolor i staden för att göra dem ”likvärdiga”.

  Man vill att familjer med svenska som modersmål ska placera sina barn i problemtyngda skolor i stadens invandrarförorter. Genom att nå föräldrarna som grupp så hoppas man förmå dem välja problemskola ifall andra också gör det. Föräldrar vill inte att deras barn ska bli ensamt med ”svenskt modersmål” i en skola.

  Enligt Pleijel blir folk bättre på svenska när elevsammansättningen är blandad. Man tror också att svenskspråkiga barns språkutveckling blir bättre av att gå med invandrarbarn. Alla gynnas, menar hon.

  MP vill också satsa på utbyggnad av cykelvägar och en billigare kollektivtrafik.

   

   

  Fler notiser