Elon Musk i blåsväder efter trängsel i omloppsbana, två Starlink-satelliter på kollisionskurs med kinesisk rymdstation i år

  28 december 2021, kl 19.00

  Kina har bett FN:s kontor för frågor beträffande yttre rymden att påminna USA om att lyda fördrag som reglerar rymden i samband med att Kinas rymdstation två gånger det senaste året behövt göra undanmanöver för att inte kollidera med satelliter tillhörande Elon Musks företag SpaceX.

  Musks satelliter tillhör projektet Starlink som ger möjlighet till internetuppkoppling över hela världen och marknadsförs som idealt för boende ute på vischan. Hittills har ungefär 1 900 satelliter skjutits upp och amerikanska myndigheter har godkänt upp till 12 000 totalt.

  Kina menar att nationer och deras regeringar måste ta ansvar för inte bara vad de själva gör i rymden utan också privata aktörer i sina länder.

  Det är inte ovanligt med kollisioner i rymden men antalet har ökat de senaste åren eftersom så många nya satelliter skjuts upp och ”Starlink är en stor del av det”, säger Jonathan McDowell, forskare på Harvard-Smithsonians centrum för astrofysik.

  Han påpekar att Kina också producerar mycket rymdskräp och att USA:s rymdstation behövt väja många gånger för detta samt i samband med en kinesisk satellitnedskjutning 2007.

  Starlink eller Musk har inte kommenterat Kinas utspel.

   

   

  Fler notiser