Inflation oroar chefen för Japans centralbank, men han håller ändå fast vid fördelarna med en svag yen

  24 december 2021, kl 13.32

  Japans makthavare är oroliga för inflationen i landet, som de fruktar ska skada landets fortfarande långsamma ekonomiska återhämtning.

  Den japanska centralbankens ordförande Haruhiko Kuroda förklarade i går att det var prisstegringar på råvarumarknaden som var huvudorsaken.

  Han menade att det ändå fortfarande var så att fördelarna med en svag yen övervägde gentemot nackdelarna, eftersom den svaga japanska valutan gynnar landets export.

  Dock markerade han en oro för utvecklingen. Japan har ett stort importberoende – inte bara när det gäller råvaror – och den uttalade oron tyder på att han verkar se en punkt då den svaga yenen drabbar de japanska hushållen, den inhemska konsumtionen och japanska återförsäljare av importerade varor alltför hårt.

  Till bilden hör också att japanska företag sedan länge förflyttat en del av sin produktion utomlands, vilket minskar den exportfrämjande effekten av en svag japansk valuta.

  Bränsle- och råvaruprisernas ökning i världen drev i november upp inflationen i det japanska grossistledet till rekordhöga nio procent.

  Samtidigt låg inflationen i konsumentledet nära noll procent eftersom den svaga konsumtionen gör att man i försäljningsledet inte vågar höja priserna.

  Japanska ekonomer och politiker kommer säkert framöver att diskutera fördelarna med en svag yen, samtidigt som man också debatterar om man kan fortsätta att hålla räntan låg, när andra stora ekonomiers centralbanker överväger att höja räntan.

   

   

  Fler notiser