Provinsen Jilin ger banklån till par som skaffar sitt första barn, även längre föräldraledighet utlovas

  23 december 2021, kl 16.00

  Provinsen Jilin i nordöstra Kina ger möjlighet för par att låna 200 000 yuan, ca 286 000 kronor, när de skaffar sitt första barn. Det finns även förmåner och skatteavdrag för par som driver småföretag och som skaffar sitt andra eller tredje barn.

  De demografiska problemen är extra framträdande i provinserna Jilin, Liaoning och Heilongjiang i landets nordöstra del. Många flyttar därifrån för att arbeta eller studera, och par väntar länge med att skaffa sitt första barn. Regionens befolkning föll med 10,3 procent från 2010 till 2020.

  Kina har en fertilitetsnivå på 1,3 barn per kvinna vilket är under 2,1 som krävs för att hålla befolkningen på en stabil nivå. Fruktsamheten är den lägsta sedan 1950-talet.

  Jilin har också utökat mammaledigheten från 98 till 180 dagar som ytterligare en åtgärd för att stoppa utvecklingen. Mäns föräldraledighet ökas från 15 till 25 dagar.

  Kina är kända för sin enbarnspolitik som introducerades 1979 och gällde under 35 års tid. 2015 tillät det styrande partiet kvinnor att skaffa två barn och från 2021 tre barn. Kinas åldrande befolkning är jämförbar med Japan och Italien som har samma problem med låga födelsetal. Kinas födelsetal sjönk med 15 procent under 2020 och stigande levnadskostnader kan vara en orsak.

   

   

  Fler notiser