Belgien stänger ned samtliga kärnkraftsreaktorer till 2025, vill utveckla förnyelsebar och klimatneutral energi

  23 december 2021, kl 14.37

  Belgien beslutar att stänga sina kärnkraftsreaktorer senast 2025. I beslutet ingår att om ny teknologi utvecklas kunna öppna upp mindre, nya anläggningar. Den sjupartikoalition som styr landet tog beslutet efter flera veckors diskussioner. De fransktalande liberalerna ville dock att de två nyaste reaktorerna skulle hållas i drift. Belgien har två kärnkraftverk med sju reaktorer totalt.

  En del av satsningen på förnyelsebar energi är nya generationens kärnkraftsteknik, där mindre anläggningar är enklare att hantera vid en olycka. Energiminister Tinne Van der Straeten, från De gröna, menar att vara tidigt ute kommer leda till en vinst, syftandes på satsningen på förnyelsebar och klimatneutral energi.

  Grannlandet Tyskland kommer stänga sina reaktorer under 2022. Frankrike har planerat bygga fler kärnkraftverk och 70% av landets energiproduktion kommer från kärnkraft.

  Sverige har under 2019 och 2020 stängt ned två av reaktorerna på kärnkraftverket Ringhals. Man motiverade beslutet med stora renoveringsbehov och dålig lönsamhet på grund av fallande elpriser. De två återstående reaktorerna kommer vara i drift fram till 2040-talet. Sverige har kvar sex reaktorer i drift.

   

   

  Fler notiser