Långvarig vedbrist väntar svenskarna, EU:s och DN:s målsättning är därmed nära att gå i uppfyllelse

  20 december 2021, kl 07.27

  Sverige lider av vedbrist. Lager som producenterna beräknat skulle räcka hela vintern börjar redan ta slut och mackar med det dyraste kubikmeterpriset uppges vara troligaste stället att få tag på ved. Tidig köldknäpp, kraftigt ökat elpris som gjort att många bytt till ved för att värma upp sina hus och att många arbetat hemma uppges ligga bakom vedbristen.

  Vedproducenten Anna Sverredal säger att träet behöver sågas upp och torka innan det kan säljas och att det därför inte bara är att fälla fler träd och hugga upp mer ved nu. ”Det här kan bli en lång vinter”, säger vedförsäljaren Anders Öhrn, som också börjar få slut på sin ved.

  En kampanj mot vedeldning har drivits i åtminstone tjugo år av DN. Boverket införde 2018 ett förbud mot installation av renoverade äldre vedspisar men backade när arga svenskar skickade sina vedspisar till regeringskansliet.

  Fria tider rapporterade att ett dokument som DN publicerat visar att EU vill stoppa vedeldning, avverkning av skog och plantering av träd för att producera ved. Rapporten pratar också om att satellitövervakningssystem kan se till så att reglerna efterföljs.

  EU:s satellitoperatörer verkar inte behövas i Sverige i vinter i alla fall.

   

   

  Fler notiser