Japans regeringsparti LDP ser över den nationella säkerhetsstrategin efter ökat hot från Kina och Nordkorea

  20 december 2021, kl 20.22

  Regeringspartiet LDP har beslutat att göra en översyn av den nationella säkerhetsstrategi som antogs 2013. Översynen ska också se över den ekonomiska säkerheten gällande utvecklingen av avancerad teknologi och inrättandet av distributionskedjor för viktigt gods.

  Kina har ökat sin närvaro i japanskt vatten och Nordkorea har utvecklat långdistansrobotar, vilket oroar premiärminister Fumio Kishida. Man vill därför se över möjligheten att själva utveckla system som kan användas för att slå till mot fiendens baser. I maj nästa år ska översynen vara klar, för att man sedan ska kunna revidera strategin.

  Japan har militärt i praktiken varit en amerikansk koloni sedan kapitulationen 1945 och landets militära förmåga är begränsad. USA har flera militärbaser i landet. Sedan krigsslutet har det via nationalistiska partier och kulturella rörelser förts fram krav på en utbyggnad av krigsmakten och landet skakar av sig det amerikanska inflytandet.

  Författaren Yukio Mishima var en framträdande nationalist och traditionalist som försökte genomföra statskupp 1970 med mål att återinföra det gamla monarkiska systemet och återupprätta landets ära. Men han fick inget gehör och begick därför seppuku, enligt samurajernas hederskodex ett ärorikt sätt att dö på.

   

   

  Fler notiser