Forskare motsätter sig odlande av bläckfiskar eftersom dessa har känslor och inte kan slaktas på ett humant sätt

  20 december 2021, kl 19.04

  Bläckfiskar har hittills inte kunnat odlas artificiellt på grund av artens speciella levnadssätt. Bläckfiskens avkomma måste till exempel matas med levande föda. Det spanska företaget Nueva Pescanova har långt gångna planer på att odla bläckfisk och planerar starta 2023. Man menar att detta kommer förbättra tillståndet för den vilt levande bläckfisken som just nu fiskas hårt.

  EU-lagarna för skydd av odlade djur täcker bara in ryggradsdjur och inte blötdjur som bläckfiskarna tillhör. Bläckfisken kan förnimma känslor och har ett medvetande vilket enligt brittiska forskare gör den till ett djur med känslor. De kan känna smärta, glädje och njutning. Det finns inte heller ännu någon fastställd metod för human slakt av bläckfiskar. Forskarna slår fast att en bläckfiskfarm, med den standard som krävs för deras välmående ska garanteras, inte är möjlig att skapa.

  En annan teori om bläckfisken är att den är inplanterad i haven av utomjordingar. Filosofen Jason Reza Jorjani menar i sin senaste bok Closer Encounters att bläckfisken har mycket hög intelligens, är listig och har psykiska krafter. Den är enligt Jorjani en klassisk trickster, som asaguden Loke, eller Prometheus i grekisk mytologi.

   

   

  Fler notiser