Har manskapet en traditionell kvinnosyn, undrar USA:s försvarsdepartement, och skickar ut en stor undersökning för att få svar

  17 december 2021, kl 10.07

  Amerikanska försvarsdepartementet skickar ut stor undersökning om arbetsplatsen och genusrelationer. Anställda i aktiv tjänst inom myndigheten har fått undersökningen och frågetecken kring vissa frågors lämplighet har kommit upp till diskussion.

  Respondenter får i en del av undersökningen svara på frågor om kvinnor och markera sina svar på en stigande skala från “håller inte med” till “håller med starkt”. Frågornas karaktär har fått kritik då de ser ut att mäta om respondenten har en traditionell kvinnosyn.

  Exempel på frågor är:

  Kvinnor borde uppskattas och försvaras av män.

  När en kvinna lyckats binda en man till sig så brukar hon hålla honom i ett kort koppel.

  När kvinnor förlorar rättvist mot en man brukar de påstå att det är på grund av diskriminering.

  Feminister ställer orimliga krav på män.

  Farhågor har höjts om att undersökningen kan ge skeva svar då vissa grupper med vissa åsikter tenderar att ha högre svarsfrekvens än andra. Detta är Försvarsdepartementets enda sätt att få statistik på frågor om sexuella trakasserier och jämlikhet och man förväntar sig att många kommer att delta i undersökningen.

   

   

  Fler notiser