Stort presstöd inget skydd mot tidningsdöd, Varbergsposten blir åttonde tidningen på fyra år som Stampen Media lägger ner

  9 december 2021, kl 20.10

  Varbergsposten läggs ned och nu återstår bara två gratistidningar i Stampens ägo i västra Sverige. Papperspriserna har stigit med 50 procent i år och en allmänt dålig utveckling anges som skäl. 

  Stampen lägger ner gratistidningen Varbergsposten eftersom papperspriserna ökat med 50 procent. Tidningen omsatte 7,5 miljoner kronor första kvartalet 2021 och hade en förlust på – 1,8 miljoner kronor. Även Stampens sista två gratistidningar Lerums tidning och Alingsåskuriren brottas med underskott i år. Totalt har Stampen lagt ned åtta gratistidningar i västra Sverige sedan 2017.

  2019 fick Stampen 48,7 miljoner i statsbidrag. Inför 2020 räknade man med 56 miljoner av skattemedlen.

  Tidningsdöden slår hårt i södra Sverige. I juni lade Bonnier ner fyra av sina gratistidningar i Skåne på grund av sviktande ekonomi. Detta trots att Mikael Nestius, affärsområdeschef för Bonniers lokaltidningar, i januari 2021 förklarade att ”2021 kommer kunna bli minst lika lyckosamt som föregående år.”

  Under de senaste åren har även tidningar i Umeå, Gävle och Östersund lagts ned och 2019 lades Metro ned efter 24 år.

  Branschorganisationen Gratistidningarna protesterar mot utvecklingen och vill att statliga satsningar ska gynna lokalmedier och inte vara baserade på de stora mediehusens affärsmodeller. 

   

   

  Fler notiser