Illegala migranter som anländer till Storbritannien får fotbojor – riskerar åtal och utvisning om de inte använder dem

  18 juni 2022, kl 18.00

  En studie med fotbojor för att övervaka de som anländer till landet illegalt inleds nu av det brittiska inrikesdepartementet, rapporterar The Independent. Statistik från departementet visar en ökning av illegal invandring via Engelska kanalen från 13 000 personer 2018 till mer än 35 000 personer 2021. 30 000 personer har också smugglats in via lastbilar de senaste fyra åren.

  Den elektroniska övervakningen rör framför allt de som kommer till landet via farliga rutter, och som kan vara offer för människohandel. De kan komma att få utegångsförbud vissa tider på dygnet, samt krav på att stanna inom eller inte gå in i avgränsade områden. Handläggare avgör om åtgärden är lämplig för den enskilde individen.

  Nyligen skulle 130 asylsökande utvisas till Rwanda, men det sköts upp efter omfattande protester. Nu kan de bli de första som övervakas elektroniskt. Om den som övervakas elektroniskt överträder villkoren för övervakningen, så kan det bli aktuellt med frihetsberövande och utvisning.

   

   

  Fler notiser