Michael Jay

Michael Jay är lärare, läroboksförfattare och mycket annat. Han är barnsligt förtjust i äldre tiders litteratur.
Helgläsning: Litteraturens klassiker
Min resa gick plötsligt västerut. Vad vore då lämpligare än att säga några ord om den amerikanska poesiskatten. För även en ung nation har poeter. Och nog smakar väl orden bättre när man är på plats.
Den stora litteraturen
I juni är det 100 år sedan vår karelska lärka gick ur tiden. Redan då hade hon satt avtryck i tiden genom sin nydanande poesi på svenska.
Rustning som inte rostar
Det kanske märkligaste med filmens förlaga – Walter Scotts roman Ivanhoe – är att den på slutet talar direkt till en svensk – av alla varelser på jorden.
Klassisk litteratur
Rolandssången berättar om riddar Roland, ledare för en eftertrupp till Karl den stores här, under ett fälttåg på spansk mark mot morerna år 778.
Klassisk litteratur
Rolandssången berättar om riddar Roland, ledare för en eftertrupp till Karl den stores här, under ett fälttåg på spansk mark mot morerna år 778.
Ingvar Björkeson 1927– 2022
Han var en verklig intellektuell – som skapade för sin egen skull; men villigt delade med sig.
MediaCreeper Creeper