SÄPO

Så förskingras dina pengar
Skolinspektionen stänger Imamskolan i Uppsala och Framstegsskolan i Stockholm. Båda är muslimska friskolor med muslimsk inriktning. De drivs i stiftelseform och får sitt godkännande återkallat.
På krigsstigen
Säpo har lagt stora resurser på att identifiera mannen bakom en mem som Peter Hultqvist känt sig hotad av. Spåren ledde till en arbetslös 30-åring som dömdes att betala 5 000 kr för olaga hot.
Kamikaze-kansliet
21 statsråd fick hotbrev med pulver till sina bostadsadresser. En del gav brevet till Säpo, men Andersson tog sitt till departementet. Pulvret var ofarligt, men avsändaren fick långt fängelsestraff.
MediaCreeper Creeper