Bröderna Peyman och Payam Kia står åtalade för grovt spioneri. Under tio års tid har de sålt hemligheter till GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Men trots att Säpo känt till Peymans verksamhet sedan minst fyra år tilläts han stiga i graderna på Livsmedelsverket. Med generaldirektören Annica Sohlströms medgivande. Hon hade nämligen order från Säpo att låta allting fortgå som vanligt.

42-åriga Peyman Kia och hans 35-åriga bror Payam åtalades i fredags för grovs spioneri. Peyman arbetade på Livsmedelsverket 2015, till han greps hösten 2021. Innan dess arbetade han för Säpo och Must, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Sohlström fick information av Säpo 2018 om att Peyman var misstänkt spion, skriver Expressen. Han var då på semester i Kanada. Hon hade efter det löpande kontakter med Säpo och lämnade ut uppgifter om Peyman.

Han arbetade under tiden på Livsmedelsverket först som verksamhetscontroller, sedan som säkerhetschef, där det ingick att följa säkerhetsskyddslagen och ansvara för myndigheternas kontakt med Säpo.

Peyman ska ha anskaffat uppgifter och brodern Payam sedan sålt dem till GRU.

Polisen gjorde en hemlig husrannsakan hos Peyman och hade där hittat bland annat Regions Skånes säkerhetsskyddsrutiner och Svenska kraftnäts interna säkerhetsskyddsrutiner. Där väcktes misstankarna mot honom.

Samtidigt fick Livsmedelsverket ett större ansvar för landets totalförsvarsförmåga. Peyman ingick också i myndighetens ledningsgrupp, och var entusiastisk inför att få större ansvar.

Enligt en anställd som uttalar sig anonymt gjorde Peyman en raketkarriär. Trots att han var lat, och oftast inte gjorde någonting. Han ska ha varit bra på att snacka för sig, men kalendern hade många tomma luckor. Sohlberg ger en annan bild, och säger att han var handlingskraftig.

2019 blev Payman chef för generaldirektörens stab, en tjänst skapad av Sohlberg. I tjänsten hade han ansvar för åtta personer.

Flera i personalen är kritiska till detta, då de anställda arbetat i tron om att Peyman var pålitlig. En vanlig kollega. Men enligt Sohlberg var hon tvungen att tillsätta honom, då han var den mest meriterade. Dessutom fick han inte tillgång till uppgifter han inte redan hade tillgång till.

Hon förstår att anställda känner obehag, men att hon inte kände att hon hade något val i den situationen. Eftersom staben växte behövdes det en chef, menar hon.

Sohlberg var också förvissad om att brotten Peyman misstänktes för inte begåtts mot Livsmedelsverket. Och hon kände sig trygg med att Säpo hade koll på hans förehavanden. Hon blev förhörd av Säpo regelbundet sedan 2018.

Utredningen har varit komplex, säger chefsåklagare per Lindqvist till GP. Brottet är svårutrett och rör mycket allvarlig brottslighet riktad mot Sveriges underrättelse- och säkerhetssystem. Att brottsrubriceringen blir grov är då spioneriet rör förhållanden som är av stor betydelse för Sverige.

Brotten ska ha skett mellan mars 2011 och september 2021. Mycket i utredningen är sekretessbelagd, men grunden är att en mullvad inom Säpo och Försvarsmakten gått främmande makt till hand. Kammaråklagare Mats Ljungqvist vill inte svara på om personer utsatts för livsfara på grunda av uppgifter bröderna lämnat ut till GRU.

Peyman och Payam kom till Sverige från Iran som  barn och blev senare svenska medborgare. Peyman har under sin tid på Must arbetat på Sveriges mest hemliga underrättelseorganisation, Kontoret för särskild inhämtning. Den enheten har särskilda befogenheter för informationsinhämtning som andra underrättelseorgan saknar.

Ljungqvist säger också att bröderna fått betalning för sitt spioneri, kontanta belopp i dollar. Övriga motiv vill han inte gå in på.

Payam ska ha samlat information på sin dator om omfattande penningtransaktioner med kontanter och guld, metoder för att ta emot pengar, flyktväg och back up-plan.

När brodern Peyman greps ska Payam ha brutit sönder en hårddisk som han sedan slängde i en allmän papperskorg. Det har enligt förundersökningen försvårat utredningsprocessen betydligt.

Payam sökte också frenetiskt på saker som ”Försvinna i Sverige”, ”Hålla sig undan lagen”, ”Kan man åtalas innan förhör” och ”Preskriptionstid brott”. Han har också sökt på hur man raderar meddelanden från telefonen, skriver Aftonbladet.

Han har också undersökt om det går att växla pengar utan id-kort i Danmark. Polisen har också hittat e-post till sju hotell i grannlandet och frågat om de kan ta emot ett paket och förvarade tills gästen anländer några dagar senare. Polisen har tillgång till textfiler med anteckningar, en är ”800 000 i månaden gru”. Själv hävdar han att man inte kan läsa anteckningarna bokstavligt, och att utredningen mot honom är ett slöseri med skattepengar.

Vid fällande dom kan straffet bli mellan fyra och 18 års fängelse. Spioneri av normalgraden kan ge högst sex års fängelse.

Kända svenska spioner

Det finns två riktigt stora spionhärvor som nystats upp i Sverige under 1900-talet. Båda dessa är kopplade till Ryssland och föregångaren Sovjetunionen.

Stig Wennerström var officer inom flygvapnet. Från 1948 till 1963 spionerade han åt Sovjetunionen. När han greps 1963 försökte han ta livet av sig, men han räddades. Han dömdes först till straffarbete och avrättning, men regeringen omvandlade 1972 straffet till 20 års fängelse. Han frigavs villkorligt 1974 då han avtjänat halva strafftiden.

Wennerströms bana inom flygvapnet startade 1929. Säkerhetstjänsten hade 1943 misstankar om att han arbetade för tyskarna, vilket senare fastslogs. 1947 fanns de första uppgifterna om att man misstänkte att han arbetade för Sovjet. Men inga påtagliga bevis fanns, något spioner i allmänhet är bra på att dölja. Man började spana på honom i slutet av 1950-talet och hans hemhjälp Carin värvades av Säpo.

Han var expert på nedrustningsfrågor och arbetade med flera statsråd, som Alva Myrdal. Statsminister Tage Erlander påstod dock att han inte blivit informerad om Wennerströms förehavanden. Wennerström motiverade sitt förräderi med att han hjälpte till att upprätthålla terrorbalansen mellan stormakterna, och minskade risken för krig.

Den andra mycket kända spionen är Stig Bergling. Han inledde sin karriär som polis och började på Säpo 1969. Han kartlade ryska diplomaters aktiviteter i Sverige och började lämna ut hemliga uppgifter. Han arbetade också som FN-observatör i Israel och Libanon, innan han fick en topproll på Säpo.

Han greps i Israel 1979 av Shin Bet. Han dömdes till livstids fängelse, men rymde under en permission 1987. Bergling och hans fru bodde sedan i Moskva, Budapest och i Libanon. 1994 återvände de frivillig till Sverige, han satt sedan i fängelse till 1997.

Varken Bergling eller Wennerström satt ens i närheten av livstid i fängelse. Detta trots att båda begick brott som ansågs mycket grova och utsatte riket och enskilda medborgare för fara. Det återstår att se om bröderna Kia blir dömda till maxstraffet, och om de sedan får sitta av hela tiden.

Avatar photo
Filip är reporter på Morgonposten.