Skolinspektionen stänger Stiftelsen Imamskolan i Uppsala och Stiftelsen Framstegsskolan i Stockholm. Båda är muslimska friskolor med muslimsk inriktning. Båda skolorna drivs i stiftelseform och får sitt godkännande återkallat.

Beslutet grundar sig i flera orsaker, främst då Säpo menar att eleverna riskerar utsättas för islamisk ideologi. Men även ledningen och skolmiljön har fått kritik. Enligt Säpo riskerar barn radikaliseras då skolorna förespråkar segregering av muslimer in i enklaver. Även skolornas ekonomi har brister, enligt Skolinspektionen. Båda har rätt att överklaga, totalt rör det sig om närmare 300 elever som berörs.

Enligt Imamskolans advokat Dan Eliasson kommer man överklaga beslutet. Han menar att en person som anlitats av en tidigare styrelse är den som uttalat radikala åsikter. Dessutom finns inget utfall, att elever skulle radikaliserats och sedan blivit terrorister.

Att personer inom muslimska friskolor har kopplingar till islamism har Säpo medgett förut. 2019 togs sex män i förvar, sympatisörer till IS-terroristerna. Flera av dem var verksamma inom friskolor. Därför är friskolor en plattform Säpo utreder som plattform för radikalisering. 2019 infördes anmälningsplikt för skolor att uppge om de var konfessionella eller inte. Då fanns det runt 200 friskolor i landet.

Beslutet att stänga ned skolorna kommer en vecka efter att den kontroversielle före detta moderate riksdagsmannen Abdirizak Waberi placerats bakom lås och bom. Han dömdes till fyra och ett halvt års fängelse för förskingring, efter att ha använt pengar avsedda för Römosseskolan till bordellbesök i Thailand, bland annat.

Waberi var rektor på Römosseskolan 1998–2010 och den fick upprepad kritik för missförhållanden. Mobbning och könssegregering förekom. Skolan hade främst somaliska barn och var kopplad till Göteborgs moské.

I Göteborg fanns även Muslimska Primusskolan, men bara under en termin. Man fick sitt tillstånd återkallat i juli 2019 på grund av olämpliga lokaler.

Även Vetenskapsskolan var verksam i Göteborg, men stängdes ned av Skolinspektionen. Rektorn Adbel Nasser El Nadi togs i förvar av Säpo. På skolan hade återvändare som stridit för IS-terroristerna fått anställning. Miljonbelopp hade förts ut ur skolan till konton i Saudiarabien och på Malta.

I fjol stängde Alsalamskolan i Örebro. Anledningen var att stiftelsen som drev skolan inte längre hade tillgång till sina bankkonton och inte kunde försäkra verksamheten. Enligt vd Hussein Aldaudi har man inte fått information om varför, utan säger att ”privata aktörer” hindrar verksamheten. Det troliga skälet är att banken misstänker ekonomiska olägenheter. Skolan har tidigare fått kritik av IVO för att ha bristande elevhälsa och att anlitade skolläkare hade fel kompetens. I skolmottagningen saknades handfat för skolsköterskan.

I Örebro har även Al-Azharskolan fått stänga ned, under 2019. Skolan hade även en filial i Stockholm. Fyra tidigare styrelseledamöter dömdes för ekonomisk brottslighet. Grundaren tog tio miljoner från skolan för att grunda en islamisk bank.

Ännu en skola värd att nämna är Nya Kastets skola i Gävle. Den var inte officiellt religiös men en granskning av Gefle Daglbad visade att den var nära kopplad till Gävles största moské. Även där har personal tagit i förvar av Säpo, och pengar har försvunnit ur bokföringen.

Även fritidsgårdar används för islamistiska syften. I mars 2019 uppdagades det att det fanns problem på fritidsgården Northside i Sollentuna. Förutom våld och hot hade kriminella infiltrerar personalen. Kulturen på Northside präglades av en islamisk icke-tolerant miljö. Kvinnor, flickor och HBTQ-personer kritiserades. Northside fick stänga ned verksamheten och en ny fritidsgård öppnade i Tureberg i samma kommun.

Det har rapporterats om kriminella i personal eller som tillåtits vistas på fritidsgårdarna. Trots att syftet med verksamheten varit att hålla ungdomar borta från skadliga miljöer. I januari i år stängde Botkyrka kommun ned fyra fritidsklubbar och tre fritidsgårdar. Samtliga drevs av ABF, Socialdemokraternas bildningsförbund. Efter en granskning visade det sig att personer dömda för grova brott fått anställning och arbetat med barn. Narkotika har påträffats i lokaler, personer med skottsäkra väster har vistats där.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.