Magnus Löwendahl

Klassisk musik som tidsmaskin
Det märkliga med det vi kallar epoker är att de aldrig existerar i nutid. Det är eftervärlden som skapar epoker genom att betrakta det som varit, iaktta ett antal tendenser och döpa summan till något.
Klassisk musik som tidsmaskin
Den musikaliska romantiken, liksom romantiken i övrigt, var lite trött på det ständigt genomskinliga, balanserade och resonabla hos klassicismen.
Klassisk musik som tidsmaskin
Hur kom Beethovens musikaliska uttryck till stånd genom de musikaliska former han ärvde och utvecklade, och varför känns detta uttryck unikt och gripande?
MediaCreeper Creeper