Skolskjutningar

Kommentar: Henrik Bergdahl
Som ett brev på posten kommer kraven på strängare vapenlagar, men hur ser statistiken ut?
Sinnessjukdom, skjutningar och skadestånd
Förlikningen mellan Remington och offrens anhöriga kan få följdverkningar. Det kan innebära att fler vapentillverkare kan bli stämda.
MediaCreeper Creeper