Burkina Faso

En kontinent med mörka utsikter
Överstelöjtnant Paul-Henri Sandaogo Damiba ledde militärkuppen i Burkina Faso 24 januari tidigare i år.
Västafrika: demokrati inget skydd mot terror
I flera länder i Västafrika har demokratin bytts ut mot militärregim.
MediaCreeper Creeper