Påven Franciskus erkänner tio nya helgon i den katolska kyrkan, holländsk präst blir journalisters skyddshelgon

  17 maj 2022, kl 13.45

  Påven Franciskus berättade för de mer än 45 000 personer som samlats att kyrkans tio nya helgon förkroppsligade helighet i vardagen, och att kyrkan måste anamma denna idé snarare än ett ouppnåeligt ideal om personlig prestation. ”Helighet består inte av några få heroiska gester, utan av många små handlingar av daglig kärlek”, sa han från sin stol på altaret.

  Det var den första helgonförklaringen i Vatikanen sedan coronapandemin bredde ut sig. Fem av de nya helgonen är från Italien, tre från Frankrike, en från Indien och en från Nederländerna.

  Bland de tio nya helgonen kan nämnas Titus Brandsma, holländsk präst och journalist som fördömde nazismen. Över 60 journalister hade begärt att påven skulle göra honom till ett officiellt skyddshelgon för journalistiken.

  På grund av knäsmärtor haltade påven, 85 år, fram till altaret och läste sin predikan sittande, men stod under andra delar av mässan. Efter mässan fortsatte tv-teamet att filma, för att motbevisa spekulationer om hans hälsa och framtiden för hans påvevärdighet.

   

   

  Fler notiser