Linköping är en stad som härjas svårt av skjutningar, mord och ungdomsrån. Staden skakades också av de våldsamma korankravallerna under påsken i år.

En rimlig tanke är att polisens resurser är koncentrerade på alla de olösta, blodiga och brutala dåden, och att ett starkt fokus också finns på att få bukt med vågen av ungdomsrån.

Men Linköpingspolisen och åklagare verkar ha en lite annan syn på vilka brott som är av vikt.

I två år och en månad har en förundersökning pågått som gäller en koranbränning.

I en stad med ett antal olösta mord finns det poliser som arbetar med förundersökningen av en koran som bränts upp , och i förra veckan fick den misstänkte Anders ett meddelande från förundersökningsledaren, det gällde en ”reviderad misstanke”. Efter två år formuleras numera misstanken om att Anders ska ha bränt en koran på detta vis:

”XXX har gemensamt och i samråd med andra hotat och uttryckt missaktning mot muslimer och medlemmar i Islamiska förbundet i Linköping, med anspelning på deras trosbekännelse.

Xxx har gemensamt och i samråd med andra skapat en film som spreds genom att den publicerades på YouTube och Twitter. I filmen bränns en koran tillsammans med bacon på en grill. Under grillen har skyltar placerats med bl a texten Muhammed är en pedofil. Hotet har bestått av att filmen har försetts med musik som förknippas med bl a moskéattacken i Christchurch på Nya Zeeland år 2019. Den brända koranen lämnades tillsammans med bränt bacon vid entrén till moskén på Hamngatan i Linköping.

Filmen skapades och publicerades på YouTube och Twitter 11 september 2020 i Linköpings kommun. XXX begick gärningen med uppsåt.”

Den misstänkte Anders är mycket förvånad över formuleringarna i den ”reviderade misstanken”:

– Det är ju inget nytt. Samma gamla påståenden, bara staplade på varandra på ett annat sätt.

Han menar att åklagaren vet att det enligt lagen inte rör sig om ett brott, men att hon hoppas att genom att sammanfoga olika saker som inte är brottsliga i sig kunna skapa intrycket av att ett brott begåtts.

Men han är inte förvånad över att förundersökningen drar ut på tiden. När Morgonposten intervjuade åklagaren Eva Nemec Nordh i januari förklarade hon:

– Jag har helt enkelt inte hunnit. Jag har varit tvungen att prioritera grova våldsbrott. Men innan januari är slut ska jag ha kommit till beslut.

Nu har det gått mer än åtta månader sedan åklagarens uttalande, och hon förklarade under intervjun att det bara återstod ”finlir”. Hon hävdade också att hon aldrig inlett förundersökningen om hon inte trodde på ett åtal för hets mot folkgrupp alternativt förargelseväckande beteende.

Nemec Nord förklarade också:

– Det är ju inget brott i sig att bränna en helig bok. Det är omständigheterna kring bränningen som är viktiga. Det är det som kräver resurser att utreda.

Men inga nya omständigheter har redovisats, det enda som skett är att åklagaren ändrat lite på formuleringarna i de omständigheter som beskrivs.

Var inte rädda, säger polisen

Att det gått åtta månader sedan Nemec Nord skulle fattat sitt beslut, betraktar Anders som ett straff i sig. Han menar att åklagare och polis är medvetna om att de byggt ett svagt underlag för åtal:

– De vet att jag inte begått ett brott. Men de vill hålla mig svävande i ovisshet, i osäkerhet. De vill straffa mig på det sättet.

För åklagaren är det viktigt att kunna hävda att Anders hotat någon, på något sätt. Det är därför det anförs att en viss sorts musik spelats i videon med koranbränningen – musik som den som hör den ska känna sig hotad av.

Alltså, musik som spelas på en video som visar en koran som grillas utgör sammantaget ett ”hot” som man måste ägna en mer än två år lång förundersökning åt.

Det kan jämföras med polisens inställning till ungdomsrån.

Mellan 2015 och 2021 ökade de med 700 procent i Linköping. Ungdomar kunde berätta om hur de rånats upprepade gånger utan att polisen fick fatt på de gäng som genomförde rånen – ofta mitt på ljusa dagen i stadens centrum.

Hur har det sett ut i år?

SR intervjuade 12 oktober Martin Hedberg som är ansvarig för polisens insatser mot ungdomsrån i Linköping. Han förklarar att i Östergötland har man sett en liten minskning, och att:

– Eftersom tiotusentals undomar rör sig ute i länet varje dag är risken att man utsätts för ett rån väldigt liten. Det är inget man ska tänka på när man rör sig ute eller något som ska begränsa ens vardag.

Ungdomar ska således inte känna sig hotade i en stad där rånarligor fortsatt kan härja fritt. Gängen utgör inget hot.

En video på YouTube med en koran som grillas utgör däremot ett hot.

När det gäller mord och skjutningar är utvecklingen inte uppmuntrande.

Under 2021 och 2022 har det skett 18 skjutningar i Linköping. Sex personer har mördats. Alla mördare går fria.

Polisen försäkrade i går att man inte ger upp utredningsarbetet kring morden.

Det kan man förstå.

Men polisen ger heller inte upp utredningsarbetet kring koranbränningen för två år och en månad sedan, trots att åklagaren säger att koranbränning i sig inte är ett brott.

Kanske är det inte bara Anders som har svårt att förstå detta.

(Namnet ”Anders” är fingerat).

Artiklar i Morgonposten om koranbränningen i Linköping

Del 1: Vi beskriver vilka stora insatser polisen gjort för att försöka binda Anders vid det påstådda brottet. Husrannsakan, laboratorieanalyser av kläder och askan från hans egen grill, genomgång av kortköp, undersökning av mobiler och datorer, med mera. Förundersökningen omfattar 439 sidor. Vi jämför detta med situationen när det gäller epidemin av ungdomsrån i staden. Där leder de flesta av fallen till att förundersökningen snabbt läggs ner i brist på bevis.

Del 2: Vi intervjuar åklagaren Eva Nemec Nord samt den polis som haft det praktiska ansvaret för utredningen. Vi ber henne förklara följande utdrag ur protokollet från den husundersökning som gjordes hemma hos Anders. I prokollet skriver en polis om Anders att:

”(en person som) sympatiserar med Trump och även har böcker om religion, samhällsstrukturer och en bok av Carl von Linné på hallbordet inte borde ha vapenlicens.”

Nr 3: Vi intervjuar Linköpings politiker. En av dem förklarar att man måste ha tålamod och att morden, skjutningarna och gängen inte kommer att försvinna i första taget:

– Ja, men jag tror inte det är orimligt att vi måste räkna med en period på tio till 20 år.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Boris är chefredaktör för Morgonposten.