Tjuvar kan få tillträdesförbud till butiker. Men många åklagare är ovilliga att dela ut förbuden. Handlarna är uppgivna.

För snart två år sedan kom en lag som gjorde det möjligt att ge personer tillträdesförbud till en butik. Butiksägare får ansöka om ett förbud hos åklagare. Det kan meddelas för upp till ett år och kan förlängas – också med upp till ett år i taget.

En 23-årig man dömdes i förra veckan för brott mot ett tillträdesförbud till ICA Supermarket i Vårgårda. Alingsås tingsrätt konstaterade att förbudet var korrekt meddelat.

Tingsrätten brydde sig inte om mannens försvar: att han inte kände till förbudet och att han inte kan ha koll på allt de delger honom. Nu ska han betala 3 000 kronor i böter.

SVT Västmanland har rapporterat om att branschen är missnöjd med den nya lagen. När ett förbud är utdelat så fungerar den bra säger Svensk Handel. Problemet är att åklagarna avslår butikernas ansökningar för ofta.

En utredning visar att det varierar mycket mellan hur olika åklagarmyndigheter beslutar. I Västerås godkänns endast 13 procent av ansökningarna.

Risk för brott

Enligt lagen kan åklagare besluta om tillträdesförbud om det finns en risk att en person kommer begå brott i en butik.

Det ska tas särskild hänsyn till om personen tidigare har begått brott “på eller i anslutning till platsen”. Det måste inte finnas en dom om stöld, trakasseri eller liknande, men chansen till ett förbud ökar om det gör det.

Branschen pekar då på att det är svårt att få någon dömd.

– Varannan handlare anmäler inte till polisen lägre. De tycker inte att det är lönt då det inte kommer att hända något. Det blir ingen utredning eller fällande domar.

Det sa Nina Jelver, tf säkerhetschef på Svensk handel, för några veckor sedan till SVT Småland. Hon lät sedan som förre statsministern Stefan Löfven när hon slog fast:

– Det är viktigt att sända signalen att det inte är okej.

Många miljarder varje år

2021 anmäldes 42 560 stölder i butik enligt Brå. Trenden för anmälningar är nedåtgående de senaste tio åren. Samtidigt går det inte att veta hur många stölder som faktiskt sker. Brottsförebyggande rådet bekräftar det som branschen också säger, att många stölder aldrig upptäcks och att butikernas vilja att anmäla varierar.

Det totala värdet av butiksstölder var 8,5 miljarder 2021 enligt Svensk handel, som liknar summan med budgeten för fem svenska genomsnittskommuner. Enligt organisationen är det 1,7 miljarder kronor mer än 2018 och dubbelt så mycket som 2010.

Kött och särskilt nötkött har en särställning bland det som stjäls i svenska butiker. Enligt Livsmedelshandlarna stjäls det kött ur butikerna för tre miljarder varje år

Lagen utvidgades den 1 juli 2022. Nu kan tillträdesförbud också beslutas för bibliotek och badanläggningar. Den heter nu Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek

Profilbild
Peter är reporter på Morgonposten.