Chester Himes

Kommentar: Ras- och kulturkrig i USA?
Enigheten i amerikansk offentlighet – och därmed i svensk – är näst intill total när det gäller fallen Kanye West och Kyrie Irving. Men fördömandena präglas ofta av en mycket stor okunnighet.
MediaCreeper Creeper