Agenda 2030

Blir det ett traktoruppror?
Irland planerar slakta 200 000 kor under en treårsperiod. Anledningen är att man vill nå klimatmålen inom en gemensam överenskommelse inför år 2030. Man vill lägga 6,4 miljarder på att minska utsläpp.
MediaCreeper Creeper