Regeringen tillsammans med stödpartiet Sverigedemokraterna har föreslagit längre straff för grova vapenbrott, vapensmuggling, smuggling och avsaknad av tillstånd för explosiva varor, skriver SVT Nyheter. Förslagen finns i en promemoria som justitiedepartementet skickat på remiss. Längre fängelsestraff sätter dock press på regeringen att bygga fler fängelser. Men där går det betydligt långsammare, bara 1 100 platser är planerade för kommande tio år.

Förslaget presenterade på en pressträff med justitieminister Gunnar Strömmer (M) och representanter för L, KD och SD.

”Vi fördubblar minimistraffet och höjer maximistraffen. Det är en avsevärd skärpning”, sade Strömmer. Han poängterade också att läget i landet är det som gjort att det är extra viktigt att skräpa lagstiftningen som rör vapen och sprängmedel. Han säger också att man vet att en fördubbling av minimistraffet för grova brott träffar den typ av brott gängkriminella utför.

Han säger också att man har fokus på att utforma en effektiv lagstiftning mot brottslingarna. Och att ge Kriminalvården förutsättningar att växa och möta behoven. Nu kommer hemlig rumsavlyssning bli tillåtet i förundersökningar som gäller misstanke om grovt brott.

Moderate riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm presenterade förslaget i en bild på Twitter:

På Justitiedepartementets hemsida skriver man om straffskalorna:

  • Straffskalorna för grovt brott ändras från fängelse i lägst två år och högst fem år till fängelse i lägst fyra år och högst sju år.
  • Straffskalorna för synnerligen grovt brott ändras från fängelse i lägst fyra år och högst sju år till fängelse i lägst sex år och högst tio år.
  • Maximistraffet för normalgradsbrott höjs från fängelse i tre år till fängelse i fem år.

För att möta den växande brottsligheten krävs också fler fängelseplatser. I februari rapporterade vi om El Salvadors nya jättefängelse som tar 40 000 fångar. Det byggdes på sju månader och blev världskänt, inte minst genom den frispråkige presidenten Nayib Bukele och hans krig mot organiserad brottslighet.

”Trots det eskalerande våldet och grova kriminaliteten ligger Sverige långt efter El Salvador. Man bygger tre nya fängelser och behovet är 3 400 fler platser år 2030. 2018 var planen att ha 1 100 nya platser till 2028.

Dessutom är interiören helt annorlunda från den i Centralamerika. Nybygget av Skenäsanstalten i Norrköping fick till exempel 13 kvadratmeter stora rum i stället för tio. Man kan dubbelbelägga, enligt Tony Bertlin som intervjuats av SVT Nyheter. Dessutom finns det dusch och toalett till varje bostadsrum.”

Nu kommer kriminella som begår grova brott få sitta längre tid i fängelset. Frågan är bara vilka fängelser och om regeringen kommer lösa även detta problem med snabbare byggtider eller liknande.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.