I går kväll hittades regionpolischef Mats Löfving död i sitt hem. Hans dag hade inletts med att han fått uppleva två förnedrande presskonferenser. Klockan 09.00 höll Runar Viksten en presskonferens för att berätta om sin utredning av affären Löfving-Staaf. Hade Mats Löfving haft ett förhållande med Linda H Staaf? Hade han gett henne en tjänst hon inte var kvalificerad för – och sedan fortsatt att gynna henne?

Vikstens slutsats var att Staaf var väl kvalificerad för sin tjänst, och att paret inte hade ett förhållande när hon utnämndes. Däremot menade Viksten att det fanns fyra senare fall av jäv – vilket gjorde att Viksten rekommenderade att Löfving skulle skiljas från sin chefsposition – eller från sin anställning.

Viksten hävdade också att rikspolischefen Anders Thornberg gjort allt rätt i den här affären – samme Thornberg som utsett Viksten till utredare.

Två timmar senare håller Thornberg själv presskonferens, påtagligt nöjd över att ha friskrivits från allt ansvar – och han förklarar att han ska ha ett ”arbetsrättsligt samtal” med Löfving de kommande dagarna.

Åtta timmar senare är Mats Löfving död.

Mycket få verkar ifrågasätta Vikstens utredning – eller Thornbergs påståenden. I båda fallen finns stora oklarheter – och de har inte under presskonferenserna konfronterats med krav på förklaringar.

Var Staaf verkligen den mest lämpade att bli underrättelsechef på polisens Nationella operativa avdelning?

Ja, svarar Viksten. Hur han kan bedöma det när han inte kunnat studera de andra sökandenas meriter är oklart. Den dokumentationen finns nämligen inte sparad, säger Viksten.

Var Löfving jävig när Staaf tillsattes?

Nej, svarar Viksten. Han medger att han är ”oklar” över när förhållandet inleddes, men ”tror” att det var flera månader efter det att Staaf utnämndes. Han vet inte säkert, men kommer ändå fram till att det inte förelåg jäv.

Alltså: Viksten har inte i verklig mening kunnat bedöma Staafs lämplighet, och hans friande av Löfving från jäv vid utnämnandet av Staaf visar att systemet fungerar, säger Viksten. Men grunderna är synnerligen oklara för Vikstens bedömning, de verkar oklara även för honom själv.

Sedan kommer vi till frågan om hur rikspolischef Thornberg hanterat anmälningarna mot Löfving.

Där konstaterar Viksten under presskonferensen att Thornberg gjort allt som kunnat göras – och att myndigheten agerat enligt regelboken.

Det har gjorts polisanmälningar mot Löfving som hamnat hos Särskilda åklagarkammaren, som omgående lagt ner ärendet – och valt att inte inleda förundersökning.

Två anmälningar har gjorts som behandlats av Särskilda åklagarkammaren. I det ena fallet en anmälan september 2020 där det hävdas att Löfving misshandlat Staaf. Eftersom en av de två personerna vars uppgifter anmälan vilar på, dragit tillbaka sina uppgifter väljer åklagaren att lägga ner ärendet.

”Naturligtvis” var det rätt konstaterar Viksten. Men Speciella åklagarkammaren har tidigare drivit frågor där till och med den drabbade inte önskat att den skyldige ska åtalas. Här har vi till exempel fallet med Peter Lundgren, som var en av SD:s ledamöter i Europaparlamentet och tafsade på en kvinna. Offret ansåg det hela överspelat, åklagaren förundersökte ändå och åtalade – ända upp i hovrätten. I Löfving-fallet gjordes inte minsta lilla granskning av åklagaren kring omständigheterna.

När åklagaren lagt ner, konstaterar polismyndigheten att då behöver de inget göra – med det märkliga konstaterandet att det ändå inte är ”arbetsrelaterat”. Men anmälan bygger ju på att Löfving ska ha misshandlat sin partner – de har haft ett förhållande. I princip var därmed frågan om jäv uppe på bordet redan september 2020 i polisledningen.

Men rikspolischef Thornberg försökte hålla armlängds avstånd då frågan delegerats till kanslichefen.

Problemet för Thornberg är att chefen för polisens avdelning för särskilda utredningar, Ebba Sverne Arvill, säger sig ha informerat Thornborg om innehållet i anmälan – vilket innebär att Thornberg då fick kunskap om Löfvings jäv i september 2020.

En andra anmälan utan resultat

I december 2021 kommer nästa polisanmälan mot Löfving för brott mot Linda Staaf. Den här anmälan grundar sig på ett PM polisens säkerhetschef Ari Stenman skriver efter samtal med Linda Staaf – anmälan gäller vad som kan rubriceras som grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande.

Återigen informerar Ebba Sverne Arvil rikspolischefen om att det kommit en anmälan mot Löfving.

Åklagaren finner inget skäl att inleda förundersökning – trots att det är andra gången Löfving anmäls för övergrepp mot Staaf.

Viksten verkar inte ha utrett Särskilda åklagarkammarens hantering speciellt väl Han säger att ”…. det är väl inte fullständigt klart…” varför åklagaren inte går vidare.

Viksten säger också: ”… jag har också pratat med åklagaren, men jag blir inte mycket klokare på det …” – och konstaterar att ”… det kan finnas andra orsaker …” till att det inte blev förundersökning.

Viksten medger att han inte vet och inte förstår varför det inte blir en förundersökning. Om han inte gör det borde rimligtvis Thornberg inte heller göra det – men rikspolischefen tar uppenbarligen tacksamt emot besked om nedläggningen. Och Viksten säger att Thornberg handlar korrekt.

Thornberg säger i mars 2022, enligt säkerhetschefen Arvil, att handlingarna i ärendet ska skickas till kanslichefen på personalansvarsnämnden för bedömning.

Men dit ankommer aldrig handlingarna – och i maj 2022 avskriver Thornberg ärendet helt.

Efter det att Expressen avslöjat anmälningarna mot Löfving tvingas Thornberg utse en utredare i december 2022. Han utser Runar Viksten som Thornberg tidigare som Säpo-chef utsett att utreda Säpo:s agerande. Även den gången kom Viksten fram till att allt var som det skulle, och att Thornberg var en utmärkt chef.

Alltså: den ytterst ansvarige personen i ett ärende utser den som ska hantera hur bland annat just den ytterst ansvarige personen agerat.

Det är en uppenbart lättad Thornberg som håller en egen presskonferens efter att Viksten hållit sin dragning. Thornberg säger att nu ska han starta ett projekt för att ”förbättra kulturen” inom polisen.

Som om det skulle svara på följande frågor:

– varför vet ännu ingen om Mats Löfving var jävig vid utnämnandet av Staaf.

– varför vet ingen på vilka grunder Särskilda åklagarkammaren valde att inte inleda förundersökningar mot Löfving (inte ens Viksten säger sig veta).

– varför tog det bara två dagar innan Särskilda åklagarkammaren fattade beslut om att inte inleda en förundersökning.

– vem ljuger? Thornberg eller Arvil som säger sig ha informerat Thornberg om jävssituationen ett år innan Thornberg säger sig ha fått vetskap om att det kunde finnas ett förhållande mellan Löfving och Staaf.

Det är några av de avgörande frågor som Vikstens utredning inte ger svar på.

Ändå konstaterar Viksten att allt skötts korrekt av Thornberg.

Det enda vi andra vet säkert är att Mats Löfving tog sitt eget liv igår.

Och att Thornberg nu ska förbättra kulturen i poliskåren.

Här kan du läsa mer om Runar Viksten.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Boris är chefredaktör för Morgonposten.