Polistopparnas favoritutredare Runar Viksten gjorde i dag än en gång vad som förväntas av honom. På morgonens presskonferens förklarade han att allt gått rätt till de senaste åren i ledningen för Sveriges polis. Systemet hade fungerat och alla rutiner följts när det gäler turerna kring Mats Löfving och Linda Staaf. Enda problemet var att Mats Löfving varit jävig vid fyra tillfällen och därför bör han skiljas från sin tjänst, föreslog Viksten. Rikspolischefen Anders Thornberg friskrivs helt från all kritik – i alla avseenden.

Det Viksten säger sig ha studerat och utrett är hur tillsättningen av Linda H Staaf gick till. Var hon den mest lämpliga för att leda NOA och den svenska polisens underrättelseverksamhet? Spelade det någon roll att hon hade ett förhållande med Löfving? Hade hon alls vid tiden för tillsättningen ett förhållande med Löfving?

Viksten anser att tillsättningen var helt korrekt. Staaf var den mest lämpade och meriterade bland alla sökande att leda polisens underrättelseverksamhet i en tid då gängkriminaliteten exploderade (både bildligt och bokstavligt) i Sverige.

Innebär det att Viksten granskat alla sökandens meriter? Nej, det innebär det inte eftersom de andra sökandenas meriter och ansökningar inte finns sparade, förklarade Viksten på en direkt fråga. Men han anser att alla rutiner vid en tjänstetillsättning följts på ett korrekt sätt. Det är lite svårt att förstå hur han kan fälla det omdömet eftersom han inte känner till något om de andra sökandena till tjänsten.

Professor Stefan Holgersson har ju utvecklat en omfattande kritik mot tillsättningen av Staaf, och baserat den just på en bedömning av hennes kvalifikationer – och andra sökandens – något Viksten inte brytt sig om.

Möjligen har Viksten blivit imponerad av Staafs dokumenterade förmåga att inleda förhållande med män i chefsposition som kan befrämja hennes karriär – förutom Löfving har hon haft förhållanden med en annan manlig chef på polismyndigheten – och i dag är hon tillsammans med Sveriges ÖB Micael Bydén. Tveksamt är dock om detta ska anses som i sig meriterande vid en tillsättning av chefer.

Inte heller har Viksten påverkats av den omfattande kritik som finns inom poliskåren mot hur Staaf skött sitt jobb sedan hon tillsattes. Efter korankravallerna påsken 2020 var många poliser och polischefer förbannade över hur dåligt NOA:s underrättelseverksamhet fungerat – en rimlig utgångspunkt för Viksten – som borde undrat om inte det visade att Staaf inte var den bäst lämpade.

Viksten kommer också fram till att Löfving inte var jävig när Linda Staaf utnämndes. Viksten säger att han är lite ”oklar” över när förhållandet mellan Löfven och Staaf inleddes, men ”tror” att det var sommaren 2015. Eftersom Staaf utnämndes i februari det året förelåg inte något jäv, menar Viksten.

Här ser vi Vikstens vanliga metod när han utreder något. När det börjar brännas förklarar han att det inte går att komma vidare i frågan, att uppgiftsläget är osäkert – och så fäller han ett omdöme ändå. Om han senare avslöjas kan han som så många gånger förr säga: ”… de var svårt att säga säkert”.

Att förklara att en av landets högsta polistjänster går till någon som har ett förhållande med en annan hög polischef, som också är den som har en avgörande roll i beslutet vore att ifrågasätta hela systemet och myndigheten – och det kan inte Viksten göra. Istället förklarar han att Löfving varit jävig vid fyra andra, senare tillfällen, när det gäller Staaf:

• löneförhöjning
• förlängning av förordnande
• tilldelande av tjänstevapen
• godkännande av bisyssla
I dessa fyra fall borde inte Löfving deltagit i besluten, och han har därmed varit jävig och brutit mot grundlagens objektivitetsprincip, säger Viksten – och slutsatsen blir att rikspolischef Thornberg bör överväga att skilja Löfving från dennes tjänst.

I detta sammanhang kan det vara värt att studera frågan om bisysslan. Vad var det för bisyssla?

Det gällde en deckare som Staaf skrev och som utkom 2020. Det godkändes som bisyssla.

Under en period då skjutningar och sprängningar blir allt vanligare, gängkrigen rasar och islamister startar upplopp och sätter polisbilar i brand i stora svenska städer – då har chefen för polisens underrättelseverksamhet tid att sitta på sin kammare och skriva en deckare. Och hennes chef – som hon har ett förhållande med – godkänner denna märkliga bisyssla.

Viksten verkar inte ha höjt på ögonbrynen inför detta – kanske för att själva utgångspunkten för hans utredning är att Staaf är den mest lämpliga – det kan inte ifrågasättas. Systemet har fungerat.

Däremot finns det en person som visat dåligt omdöme – och därför måste Löfving avsättas – och på så sätt kan systemet visa att det faktiskt fungerar.

Möjligen tycker de poliser som kunde dödats under korankravallerna annorlunda.

Här kan du läsa mer om utredaren Runar Vikstens bakgrund.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Boris är chefredaktör för Morgonposten.