Just när Thomas Amnebring skulle kliva ut ur rättssalen för några dagar sedan greps han av Säpo. Nyss hade han stått åtalad för grovt vapenbrott, nu var han plötsligt misstänkt för olovlig kårverksamhet. (Inledningen på historien finner du här).

Tidigare har det spekulerats i att den andre mannen som misstänks för olovlig kårverksamhet är Amnebrings svärfar Christer Löfving som figurerat i utredningen om grovt vapenbrott.

Källor uppger nu för Morgonposten att den andre av SÄPO misstänkte mannen istället är Christer Karlsson, tidigare överstelöjtnant i Försvarsmakten, senare verksam i företaget Reconsec International, där Thomas Amnebring återfinns i styrelsen.

Christer Karlsson avskedades från Försvarsmakten efter att ha dömts till fängelse för sexuella övergrepp 2008. Han har en lång militär karriär bakom sig och är både fallskärms- och kustjägare och har haft flera utlandsuppdrag. Han är kände i militära kretsar under smeknamnet “Beduinen”.

Karlsson är fortfarande verksam i veteranverksamhet för kustjägare. Han uppger också att han arbetar för Reconsec – ett företag där ett tidigare moderat kommunalråd sitter i styrelsen – och där som sagt Amnebring varit verksam.

Men det är Thomas Amnebring som figurerarat mest de senaste dagarna i media i samband med SÄPO:s tillslag – då har han oftast benämnts “vapenhandlaren”. Bland sina bekanta är han annars mest känd under smeknamnet “Galten”.

Det Thomas Amnebring ursprungligen anklagades för är att ha förfalskat intyg som visar att personer genom verksamhet i en skytteklubb fått de kunskaper som behövs för att de ska få vapenlicens.

Intyget utfärdas av honom i namn av Hässelmara skytteförening.

I en del av fallen har Amnebring också sedan sålt vapen till personen i fråga när de väl fått sitt intyg.

I förhören med dem som påstås ha köpt sig ett intyg av Amnebring visar sig ingen minnas riktigt vad utbildningen bestått i, de har ingen kunskap om den klubb de ska ha varit aktiva medlemmar i, minns inga andra medlemmar och loggböcker för skjutbanor visar ofta att de inte varit där de dagar då de ska ha avlagt prov.

Följande utdrag ur ett förhör med en av dem som står åtalad för grovt vapenbrott och för att ha köpt sig intyg kan sägas vara typiskt:

”Förhörsledare: Hur ser det ut där i Hässelmara?
Åtalad: Jag vet inte, jag har jättedåligt minne.

Förhörsledare: Kompetensproven, minns du tillfället för något av vapnen?
Åtalad: Både 22an och 9an. Allt möjligt och blandat. Vi sköt på olika saker. Jag har förklarat för dig och jag vill att du respektera det. Jag har inte jättebra koll på det.

Förhörsledare: Minns du vilka moment som ingår i ett skjutprov?

Åtalad: Jag vet att vi utförde flera olika moment.

Förhörsledare: Kan du utveckla?

Åtalad: Du måste respektera att jag mår väldigt dåligt.

Förhörsledare: Har du gjort någon loggbok?

Åtalad: Nej.

Förhörsledare: Varför?
Åtalad: Vet inte varför.

Det enda de åtalade har en klar minnesbild av är att de fått ett intyg och swishat pengar till Amnebring.

En del av de konversationer genom appar som polisen hittat i ett antal mobiltelefoner ger intryck av att en del av dem som fått intyg överhuvudtaget aldrig träffat Amnebring utan gått via en kontakt som sagt sig kunna ordna det som behövs.

Christer Löfving, som är Amnebrings svärfar, är också ansvarig för skjututbilningen i Hässelmara skytteklub – men säger sig inte ha en aning om vilka Amnebring ska ha utbildat eller skrivit ut intyg åt.

Dom i detta mål faller i nästa vecka.

Men nu står alltså Amnebring inför en ny utredning – misstänkt för det ovanliga brottet olovlig kårverksamhet. Ovanligt och allvarligt. Det betyder att man organiserar personer för att angripa staten eller statsskicket – det är därför Säpo leder den utredningen.

Eftersom allt är sekretessbelagt och alla inblandade har yppandeförbud kan man bara spekulera i vad som får Säpo att tro att Amnebring förbereder en statskupp.

Det som väckt deras intresse är troligen det beslag av vapen och militär materiel som polisen gör i utrymmen som används av företaget Armstech och Hässelmara skytteförening samt i Amnebrings hem. Det är de fynden som är starten för utredningen som leder till åtal för grovt vapenbrott.

I den ”militära materielen” som återfinns i containern ingår förvisso ammunition, men inte i enorma mängder. Totalt cirka 400 patroner.

Det som beskrivs som kommunikationsutrustning är en gammal radio från Försvarsmakten.

Där finns också ett mörkersikte, en bildförstärkare samt fyra mörkerriktmedel.

En hjälm och en gasmask finns också bland fynden.

Polisen har mycket noga katalogiserat det man hittat, till exempel ”sex tejpbitar”.

Där finns också utrustning för vapenvård.

Vad finns det då för vapen som ska vårdas?

Det rör sig om:

1 Luger p08, 9 mm

1 hemgjort hagelvapen kaliber 12

1 Pro Arms Spartan Par MK3, karbin, halvautomatisk

1 Zastava, M92

Två pistoler, ett hembygge som skjuter hagel samt en karbin – om det här är den olovliga kårverksamhetens arsenal rör det sig om en mycket liten kår, med en väldigt begränsad målsättning.

SKJUT SALUT! Det hembyggda “hagelvapnet” är enligt polisen avsett för projektillösa signalpatroner men KAN laddas med skarpa hagelpatroner (vilket man dock av säkerhetsskäl inte vågat provskjuta den med)

Nu är det möjligt att Säpo hittat mängder med vapen nedgrävda någon annanstans i skogarna på Värmdö – det kan vi inte veta i nuläget eftersom ärendet alltså är helt sekretessbelagt och alla har yppandeförbud.

Men om större vapenfynd gjorts hade säkert Säpo omnämnt detta och hållit en presskonferens. Eller två.

Ytterligare en sak som talar mot att Amnebring tillsammans med sin svärfar Löfving ägnat sig åt leda olovlig kårverksamhet är att de enligt alla uppgifter har svårt att hålla sams. I förhören skyller de på varandra när det gäller vem som äger de få upphittade pistolerna, och Löfving uttalar sig flera gånger nedsättande om Amnebring.

Ordningen i containrar och andra förråd för Armstech och skytteklubben vittnar inte om någon större förmåga att hålla ordning, och ger mer intryck att någon som lite slumpartat samlat på sig överskottsmaterial genom åren och stuvat in det än här och än där. Till exempel en skylt på vilken det står ”Militärområde”. Men den kan säkert komma till användning vid en statskupp.

Möjligen kan Säpos intresse ha väckts av att Amnebring 1993 prydde omslaget till vit-makt-gruppen Vit Aggressions skiva ”Död åt Zog”. Han sägs fått bli fotomodell inte så mycket på grund av att han hade rätt övertygelse utan för att han var med i hemvärnet och kunde ordna en AK 4:a.

UNDERBART ÄR KORT. Amnebrings modellkarriär började och slutade med omslaget till Vit aggressions debutalbum Död åt ZOG (1993)

Personer som Morgonposten talat med beskriver Amnebring som besatt av vapen:

– Han har hela livet samlat på bland annat vapenreplikor eller pluggade vapen, bland annat har jag haft bilder där han sitter omgiven i ett rum med en gigantisk arsenal av till exempel granatkastare och annat…ser helt galet ut men alla vapen är pluggade/avskjutna eller replikor.

Om Säpo hade grävt lite grundligare i Amnebrings bakgrund hade de kanske släppt misstanken om att han förbereder ett maktövertagande. 2007 blir Amnebring uppmärksammad för att han med en vän startar företaget Svensk Sjövakt. Polisen ingriper mot dem när de kör runt i en bil som målats så den ser ut som en polisbil – den är även utrustad med blåljus. Företaget erbjöd – på sin nu försvunna hemsida – sanerings- och bevakningstjänster. Allt från sanerande av farliga kemikalier till ”social” sanering. På hemsidan fanns bilder på företagets två båtar, som bar namnen Hugin och Mumin (ja, Mumin). Båtarna hade dock hämtats från ett annat företags hemsida, däremot hade inte Svensk Sjövakt inhämtat de tillstånd som behövdes för att de skulle kunna ägna sig åt de utlovade saneringarna. Svensk Sjövakts saga blev kortvarig – vad det blev av bilen som var målad som en polisbil är dock oklart – möjligen återgick den till Amnebrings mor, på vilken den var skriven.

Vet du mer om Thomas Amnebring, Hässelmara skytteförening och Armstech?

Hör av dig till boris@morgonposten.se.

Vi fortsätter följa fallet.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Boris är chefredaktör för Morgonposten.