(Första delen publicerades 25 december 2022).

Del 2. Fördjupning

Kanye West är rätt komplex. Det såg vi i första delens sondering av hur de planetariska intelligenserna är fördelade i hans mikrokosmos. Vill man mest få en generell uppfattning om Kanye West som person kan man absolut nöja sig med det. Men den som vill gå djupare in på hans karaktär får besinna — därefter begrunda — hur dessa intelligenser påverkar varandra. Det låter sig göras genom att kartlägga de så kallade aspekterna.

Resonerande aspekter

Många av Kanye Wests mikrokosmiska planeter påverkas av varandra, men inte alla, och inte alla som påverkas påverkas på samma sätt. Varför kan till exempel Kanye Wests blotta närvaro uppfattas som så dräpande? Hela gangsterrappen som genre har ju punkterats av hans framfart. Man kan nästan beskriva hans publika persona som en sorts framfart med omnejd.

Memento Mori i en trigon

Och varför drabbades han så förkrossande hårt i själva existensen av sin mors död? Båda dessa faktorer beror på en distinkt resonans mellan å ena sidan dödens Pluto i de dolda djupen och å andra sidan jagkänslans öppet lysande sol samt visionens Jupiter tätt inpå. Denna resonans är en aspekt. En trigon. Vi ser denna trigon symboliserad av två ljusblåa streck i följande bild:

Trigonen, mellan sol/Jupiter i Tvillingarna och Pluto vid IC i Vågen, ger resonans.

Denna resonans, trigonen, utgörs av att det är ungefär 120 graders vinkel mellan planeterna från jorden sett (det är ju på jorden man föds, därav det geocentriska perspektivet) och innebär att de intelligenser planeterna representerar står i ett harmoniskt, gynnsamt förhållande till varandra. Med egenskaperna från Pluto (döden, döendet och dödandet) kan det i Kanye som är jagkänsla och vision (sol och Jupiter) både initiera och avbryta processer på ett anständigt sätt. Avbrytandet kan betyda att inte ge utrymme till meningslösa eller destruktiva beteenden i andra. Initierandet kan innebära att både uppmuntra och provocera fram talang. Han trivs i rollen som mentor och manager och producent.

Snabba sextiler

Men det kan gå trögt. Skulle det vara för omständigt att invänta samvetets klartecken kan han emellertid använda sig av en svagare men snabbare kanal i form av två sextiler, alltså halva trigoner, som är kopplade till varandra via den strikta, kallt skärande Saturnus.

Tänk en klingande gitarrsträng. Vidrör den exakt på mitten och tonen fortsätter att klinga. Men svagare. Och en oktav högre. Så förhåller sig sextilen till trigonen. Den snabbare och svagare frekvensen uppfattas inte lika lätt av det egna samvetet. Och den vanliga intelligensen hos de inblandade planeterna förvandlas till den sorts genialitet som inte nödvändigtvis beaktar den moraliska dimensionen, eller iallafall inte anser sig behöva underkasta sig samvetets signaler. Om det ens kommer några signaler.

Detta gör Kanye West både auktoritär och en smula egensinnig.

Ursinnigt korståg

Tjuvkopplingen mellan sol/Jupiter och Pluto finns hos Kanye och går via den gränssättande, disciplinerande intelligensen Saturnus. Som chef, exempelvis över en videoproduktion, kan han både avskeda och anställa folk på stående fot, flytta på dem, sära på dem, sammanföra dem på ren impuls — och ingen vågar protestera. I ärlighetens namn skall tilläggas att ingen heller vill protestera. Produktionerna blir bra när Kanye styr och driver på impuls. Stöddiga rappare njuter av att domineras av gangsterrappens baneman. Och sedan hans egen manager — hans mor — korsade tröskeln har pengarna börjat rulla in. Hon måste vara effektiv. Sedan Kim Kardashian lämnade honom har han också börjat ett allt mer ursinnigt korståg mot pornografi, aborter och skörlevnad.

Plikt och samvete

Sextilen mellan solen och Saturnus ger i sig en respekt för tradition och ordningsamhet och återfinns hos många naturer som är betydligt mer konservativa, återhållsamma och formella av sig. Att Jupiter är med ger honom arbetskapacitet och pliktkänsla. Vilket inte är samma sak som samvete, även om det kan se likadant ut, och tjäna som ett substitut.

Konsten att försaka

Sextilen mellan Saturnus och Pluto innebär att han kan stålsätta sig när det behövs, till exempel avgifta sig från drogberoenden eller sluta med porr eller leva snålt i fattiga tider, om sådana skulle komma, kort sagt att han har talang för konsten att försaka.

Den saturniska snabbkopplingen mellan jagkänsla, vision och känsla för döden.

De svarta isjättarna

Nu är Saturnus ingen isolerad storhet och präglar inte allena länken mellan de två sextilerna. Ty Saturnus är i sin tur i ett par starka relationer med andra planeter. De svarta isjättarna. Saturnus är på kant med Uranus men tillfreds med Neptunus. Den gäckande, trippade Neptunus, som kan vända varje känsla till sin motsats, ger Saturnus ett djup och en mångdimensionalitet som destillerar hans erfarenheter till erfarenhet, hans kunskaper till kunskap och hans klokskaper till vishet. Åtminstone när han har sina ljusa stunder.

Här ser vi den kärva resonansen, kvadraturen, i rött och den harmoniska, trigonen, i blått:

Trigonen med Neptunus ger Saturnus djup, kvadraturen med Uranus: lynnighet.

Dubbelnaturens källa

Här har vi en källa till Kanyes dubbelnatur. Uranus position i Skytten, i Lejonets hus, är redan en känslig sak, vilket berördes i första delen. Men när Uranus i denna position dessutom är på kant med Saturnus är det direkt utmanande. En i övrigt ordningsam och rentav konservativ personlighet kan genom denna aspekt bli upprorisk och nyckfull. Är denna kvadratur dessutom helt under horisonten, som i detta fall, så är det inte så mycket ägaren kan göra åt saken genom att vända blicken inåt och söka i sin egen själ efter problemets kärna. Den finns där men kommer inte att visa sig.

Retrospektion

Det han kan göra är att vända blicken bakåt och granska sina handlingar. Att göra det är emellertid en typiskt saturnisk gest, och problemet är ju att Saturnus är påverkad av Uranus. Han kan ha svårt att riktigt se vad det är han ser, eller komma ihåg vad han ser, och hittar gärna på alternativa förklaringsmodeller. Men i god tro. Känns det fel så kan Neptunus, med sin trigon till Saturnus, trösta honom med att det som känns fel inte sällan är det rätta, just för att det känns så fel. Och, återigen, allt detta utspelar sig i Kanyes mikrokosmiska underjord, och undandrar sig därför hans direkta reflektionsförmåga.

Dödliga tjuvkopplingar

Men åter till dödens Pluto ett tag. Sextilen mellan Pluto och Saturnus är nämligen inte Plutos enda. Precis som Saturnus är en länk mellan två sextiler — som agerar som en tjuvkoppling på en högre oktav, förbi en samvetskompatibel trigon (mellan Pluto och sol/Jupiterkonjunktionen) — så är Pluto själv en länk mellan två sextiler som tjuvkopplar en kontakt mellan två storheter, nämligen Saturnus och Neptunus. Trigonen mellan Saturnus och Neptunus ger ju Kanyes saturniska omdöme ett poetiskt djup som gör honom, åtminstone potentiellt och tidvis, kulturellt relevant och mänskligt intressant. Men trigoner är snälla. De är harmoniska och samvetskompatibla. Sextiler är snabba och moraliskt okänsliga. Och dessa två sextiler är sammanlänkade av medvetandet om att allting har en ände, att saker tar slut, går sönder, blir fel, dör. Av Pluto. Pluto i Vågens tecken. Vågens tecken och Kräftans hus.

Hur påverkar det Kanye? Vad gör detta med honom?

Profetisk profit

Om trigonen mellan Neptunus och Saturnus ger Kanye West en tendens att vilja predika, så ger snabbkopplingen via Pluto denna tendens en extra skjuts: Han vill inte bara predika, han vill även profetera. Han skulle utan vidare, vad denna aspekt anbelangar, kunna vara en karismatisk domedagsprofet som får sökande, rika änkor att donera sina förmögenheter till något tempelbygge i någon ödemark. Det är bara det att han då skulle behöva ha talets gåva till förfogande för detta ärende. Talets gåva har han förvisso, men det han talar om tenderar att färgas av allt från hans privatliv till hans pengar och pampiga projekt. Och där tappar han bort sig i detaljer. Och de rika änkornas ögon torkar lite. Han kan prata i timmar om tekniska detaljer i textilproduktionen i Kina jämfört med den i USA, om fördelar och nackdelar med olika material i sportskor han tänker lansera, och samtidigt tro att alla, som han, känner att detta är den självklart relevanta grunden för en världsmission. Bara det att just nu citerar han sin lilla dotter och just nu citerar han en kinesisk textilfabrikant, och det måste också få ta sin tid. Profiterandet och profeterandet samsas i samma entusiastiska del av hjärnan och skapar ett hejdundrande inre symposium. Som hittar ut i långa beskrivningar av allt möjligt.

Merkurius i Oxen

Eller på astrologiska: Kommunikativa Merkurius i praktiska Oxens tecken i samhällsorienterade Vattumannens hus står mol allena, utan andra aspekter än — och det nämndes i förbifarten i Del 1 — en tunn, darrande kvint till Pluto. Det är som att ha en ständig känning av att tiden snart är slut, men den är såpass svag att han bara blir en gnutta forcerad. I stället för att runda av eller byta ämne fortsätter han att beskriva detalj efter detalj så att han skall hinna med allt innan någon — kanske Liemannen — knäpper av ljudet. Det är en lite olycklig tendens men den räddar honom från att lyckas som ytterligare en stollig domedagsprofet som ingen tar på allvar när pengarna en dag är slut.

Hans storslagna projekt är föralldel lovvärt och inget att skämta bort: Att bygga ett sorts Lebensborn 2.0, dit havande, kanske övergivna unga kvinnor skall kunna komma och bo, föda sina barn i en trygg, livsbejakande och andligt bejakande miljö så att de knyter starka band till barnet. Kanske fadern hittar dit också, och så är ytterligare en familj räddad, eller åtminstone ett liv.

Hitler och ensamheten

Man får anta att hans inopportuna faiblesse för Hitler på senare tid har att göra med en samsyn i sådana frågor. Även om man kan befara att mellanhavanden med underhållningsindustrins judiska affärsmän kan vara en faktor. Eller Louis Farrakhan. Eller om det mest är ett försök att hålla sig aktuell. Det får andra reda ut. Här är uppgiften att analysera karaktär, inte att recensera bullriga utspel och pinsamma perspektiv.

Men ändå. Hur kan Kanye West vägra se det fullkomligt omöjliga i att försvara Hitler? Det kan sannerligen inte förklaras ur etniska eller socioekonomiska perspektiv. Ur astrologiska perspektiv är det klarare: Det har att göra med kontaktsökande Merkurius isolerade position.

Korset och den tunna kvinten

Normalt står Merkurius mycket närmare solen, jagkänslan. Då känner man ett större ansvar för vad man säger. Är de i direkt konjunktion så har man ofta ingen distans till sina egna uttalanden. Är de så långt från varandra som i Wests fall, och dessutom inte har några aspekter till andra synliga intelligenser, så kan pratsamheten och jagkänslan bli helt separata verkligheter, icke kommunicerande kärl. Men alla har sitt kors att bära.

Här är den tunna kvinten mellan ensamma Merkurius och dolda Pluto:

En isolerad kommunikationskraft i fullt kännbara Hus 11 (samhällsfrågor) lätt berörd av slutets stilla vibration från Pluto i djupen ger en vag fläkt av förtvivlan.

Oppositionen och låtsasvärlden

När solen, och för den delen även Jupiter, står mitt emot Neptunus brukar man idealisera människor, även sig själv. De oundvikliga besvikelserna bortförklaras lätt, långt upp i åldern, och man tar smäll efter smäll, blir verkligen sårad, är tunnhudad, har franska nerver, men ger sig inte för det. Det har sina fördelar även om det kan vara plågsamt. Ett nederlag, exempelvis på äktenskapets område, kan då förvandlas till en stark impuls att rädda familjen som samhällets urcell.

Och där har vi i stort sett hela Kanyes karaktär: Oppositionen mellan Jupiter/solen fullt synliga i Tvillingarnas relationella tecken och hyperkänsliga Neptunus i de osynligaste av himlens fyra hörn — Hus 5, Lejonets hus — där låtsasvärldar föds ur fantasiernas flödande djup. Där är Kanye sårbar, sensibel och samvetsgrann. Samtidigt har han sextiler i en kedja över samma sträcka via Pluto och Saturnus, så helt och hållet samvetsberoende är han inte. Han kan alltså drabbas av grandiosa vanföreställningar utan att han riktigt reflekterar över den saken. Två trigoner ger stadga åt konstruktionen, två vinkelhakar i kryss.

Geijers bräckliga farkost

Det ser ut lite som en båt. Och det är lite som en båt. Det är lite som den bräckliga farkost tvillingen Erik Gustaf Geijer besjöng i sin berömda På nyårsdagen 1838, när han bröt med hela det konservativa etablissemang som sponsrat honom och blev radikal liberal:

Ensam i bräcklig farkost vågar
seglaren sig på det vida hav,
stjärnvalvet över honom lågar,
nedanför brusar hemskt hans grav.
Framåt! – så är hans ödes bud;
och i djupet bor, som uti himlen, Gud.

Kanyes bräckliga farkost i gungning, här är dynamiken i flera av hans intelligenser.

Beaktar man horisonten så för bilden tankarna till ett sjunkande skepp. Så fungerar givetvis inte astrologin men bilden är ändå talande. Det mesta av denna farkost är under hans medvetandes horisont. Men det finns fler aspekter som länkar den till höjderna än de vi här ser till solen och Jupiter. Månen är nämligen i höjderna, i Fiskarnas tecken, och månen är på kant med både solen/Jupiter och med Neptunus.

Trumpen jättebebis

Det är en smula knepigt. Månens kvadratur med Neptunus gör Kanye extremt lättkränkt. Och dess kvadratur med solen och Jupiter får honom lätt att överreagera. Bilden av West som en harmsen, trumpen, självhävdande jättebebis kommer från det blodiga segel som håller farkosten i färd:

Sensibla månen länkar två kvadraturer till oppositionen sol/Jupiter och Neptunus.

Handplocka medmänniskor

Ytterligare en opposition ger syre åt Kanyes farkost. Det är de otänkbara tankarnas Uranus som opponerar det tajta paret Mars och Venus. Detta ger vitalitet åt Kanyes nytänkande men det ger även ett drag av paranoid bråkighet åt hans relationer. I bästa fall en sund vinnarskalle, i värsta fall en man som inte kan vidmakthålla nära relationer och som inte kan föra sig i salongerna. Utan som måste bygga egna salonger och handplocka sina medmänniskor. Det får lätt draget av en majestätisk ensamhet. Det är som att vara jätterik. Vilket han ju numera även är.

Här är en astrologiskt vedertagen symbolbild för denna opposition:

Uranus i djupen opponerar Mars och Venus i höjden, vilket kan vara ensamt.

På gott och ont är detta något Kanye West accepterar, det är närheten till sydnoden som låter honom vila i den stämningen. För oss andra skulle den troligen vara outhärdlig.

Så, hur står han ut med sig själv? Hur står han ut med sitt öde?

Ödeshjulets gömda nyckel

Det finns ett svar på det. Och svaret är gömt precis mitt i människomötet i form av saf, den mångdimensionella tröskeln. Där, i själva det liminala spänningsfältet mellan jaget och duet, på den östra himlaranden, AC, ligger nyckeln till ett hjul av tur, en stortrigon. Den enda synliga delen av detta hjul är känslans intelligens, månen, och den är bara synlig för honom själv (eftersom den är belägen väster om MC). Månen har nämligen en trigon med Uranus i djupen. Och både månen och Uranus — det är hemligheten — har en trigon till Österrand. Nyckeln aktiveras av det ärliga människomötets mysterium. I mötet aktiveras stortrigonen av trefaldig tur: Tur som i att våga gå på tur långt utanför den egna bekvämlighetszonen; tur som att stå på tur och tur som i att ha tur, det vill säga att oförtjänt vara gynnad av ödets makter. Så när han faller — och det gör han — kan han genom ett äkta möte själ till själ, rulla runt och komma upp på fötter innan det ens märks att han har fallit.

Flytets källa

Denna stortrigon är källan till hans flyt. Såhär ser den ut:

The Wheel of Kanyes Fortune, vars nyckel är gömd i mellanmänsklig liminalitet.

Vad vi ser och säger

Därmed kan vi med gott samvete och vettet i behåll backa och kisa lite och se helheten igen, denna gång genomlyst och förstådd. Åtminstone aningsvis. Varje människa är i grund ett mysterium. Man kan aldrig lära känna någon fullt ut. Vi består även av framtid. Av vad vi gör av det som är oss givet.

En vis man, min mentor, sade en gång någonting i stil med följande: Stjärnorna talade en gång till oss, nu skall vi svara dem med det vi gör.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!