Kanye West har lyckats med det omöjliga: Att göra sig omöjlig i en genre som utgörs av fyndigt formulerade provokationer, klagomål, skryt och självömkan som skanderas på förbrytarslang.

Med sina intelligenta, poetiska och estetiskt slipade videos har han återtagit mästartiteln från inbrytaren Eminem och dessutom fått ett ekonomiskt genombrott som saknar motstycke, gift sig med en megakändis, Kim Kardashian, fått fyra barn med henne, blivit lämnad och stämd av henne och tagit ställning i politiska och religiösa frågor på ett sätt som bryter mot reglerna i en subkultur som går ut på att bryta mot regler, men på rätt sätt. Han är bra på det han gör. Huruvida det han gör spelar någon större roll får visa sig, eller bedömas av andra. Vi skall försöka se på själva rollen och på hur han spelar den, hur han ser på den och hur han ser på sig själv.

Saf

Men för att kunna göra det med gott samvete får vi ställa oss själva en allvarlig fråga: Skulle vi vara villiga att se på oss själva lika nyktert och sakligt som vi vill se Kanye West? Vi står nu inför en tröskel, eller som det heter i den judiska traditionen, en saf. En saf är en bevakad tröskel, och en tröskel på flera nivåer samtidigt: arkitektoniskt, moraliskt och kognitivt. Frågar vi ur gränslös nyfikenhet så är vi samvetslösa, som inbrottstjuvar som klättrar in genom ett fönster. Frågar vi ur mänskligt intresse, av samma art som det intresse vi kan ha även för våra egna eller våra närståendes egenheter, så respekterar vi tröskelväktaren och kan uppnå verkliga inblickar. Med allt vad det förpliktigar till.

Saf, tröskeln till helgedomen.

Efter en femtonårig framgångssaga har alltså musikern, poeten, regissören och idag miljardären lyckats svära i finrummet så till den grad att den store yttrandefrihetsfanatikern Elon Musk såg sig tvungen att stänga av West från Twitter. Musk köpte just Twitter enkom för att han var arg på att Twitter systematiskt, och allt mer ogenerat, censurerade obekväma röster. Och så kom en röst som var för obekväm även för Musk. Snopet. Men vem är denna röst som ropar otidigheter i vår kulturella öken? Att han enligt egen utsago är “the richest black man in history” räcker kanske för många. Att han är egocentrisk och omogen räcker för andra. Men för de eventuellt få som är kvar tornar frågorna upp sig. Och det är då man kan slå tån på den där saf, haja till och inse att man är granskad av dess väktare. “Ja vem är du själv, du nyfikne, du kanske skulle fundera lite på det också, och inte bara glutta efter snaskigt skvaller!” Snaskigt skvaller porlar och skvalar kring West. Och många undrar hur hans sladdar egentligen är dragna.

Just det går att veta. Följande bild visar precis hur Kanye Omari West fungerar. Inte ur genetik, inte ur psykosocial miljöpåverkan, inte heller ur ras, kön eller religion, utan ur hur kosmos oräkneliga källor till intelligens samverkade just i det ögonblick han föddes, på just den plats där han föddes, och vilka därför präglade honom med hans första andetag. Man kan säga att han inhalerade den himmelska situationen, så som den var där och då, så djupt att han först kan andas ut den igen genom att dö. Tiden mellan födelse och död kommer att ha denna himmelska situation till grund.

Att en rätt förstådd bild av någons födelsehimmel speglar deras mest grundläggande karaktärsegenskaper verkar förstås helt osannolikt för en naturvetenskapligt präglad nutida svensk, men det är en annan sak. Det finns, för att parafrasera Hamlet, mer mellan himmel och jord än vi kan drömma om. Och att acceptera det är grunden för all vetenskaplig strävan. Så även gentemot vetenskap och vanligt vett kan vi nalkas saken med gott samvete. The proof is in the pudding, och det ultimata testet är förstås att ställa, eller låta ställa, sitt eget horoskop. Det rekommenderas.

Horoskop är som fingeravtryck, det finns inte två precis likadana. Ofta är de förbluffande olika. Kanye West har ett horoskop som är ganska välrundat, med intelligenser i alla fyra kvadranter. Låt blicken slappna av och bara ta in själva helhetsintrycket först. Därefter kan man lättare låta blicken dansa runt mellan de olika krumelurerna och deras kvaliteter.

Vissa saker fastnar man på direkt, andra glider undan ganska länge. Precis som när man först träffar en människa i verkliga livet.

Det tydligaste är att det mitt i varje horoskop finns en horisontlinje. Det är himlaranden. Finns det några planeter över den, och det brukar det göra, så pekar det på egenskaper man oftast kan sätta fingret på i sig själv. Det som är under horisonten är lite mer diffust. Här är först helheten:

Kanye West, med solen och Jupiter i relationella Tvillingarnas tecken.

Vi ser alltså en man som begriper sig på sin jagkänsla, solen, sin opportunism, Jupiter som sitter ihop med jagkänslan, båda i relationella Tvillingarnas tecken, sin merkantila begåvning, Merkurius i Oxen, sitt skönhetssinne och sin exekutiva kraft, Venus och Mars, som han uppfattar som samma sak eftersom de bara är en enda grad från varandra, samt sin känsla för känsla, månen, som är rätt gränslös eftersom den är i Fiskarnas tecken. Sedan blir det suddigt för honom, men vi ser här på kartan att poetiska Neptunus har fokus genom Skytten, att radikala Uranus vill undersöka djupen, att den karmiska kompassnålen, nordnoden, visar färdriktningen mot karmisk utjämning eller balans, alltså rättvisa i högre mening (Vågens tecken), att även dödens ambassadör Pluto är i Vågen, samt att strikta Saturnus, den enda principiellt synliga planeten av de underjordiska, är i svulstiga Lejonets tecken.

De kvaliteter han själv är klar över att han har är alltså över horisonten, de andra är mer diffusa. Det här är vad Kanye själv ser:

Vad Kanye West vet om sig själv, översatt till astrologiska symboler.

Och det här är alltså vad han inte ser:

Det Kanye har inom sig utan att kunna förklara för sig själv hur eller varför.

Men sedan finns det en sida av honom som de hans möter känner av, och en annan som de inte utan vidare kan känna av, men som finns där lika mycket för det, och som har sin verkan ändå. Det Kanye West signalerar till andra är både sånt han känner till om sig själv och sånt han inte känner till. Så är det för oss alla. Och det han inte känner till tenderar att påverka de han möter utan att de riktigt förstår det. I detta fall är det bara Saturnus som med sin stringens direkt påverkar på ett undermedvetet plan, men desto fler egenskaper som både han själv och de han möter känner av och skulle kunna identifiera:

Östra himlaranden är själva mötesplatsen, där är Kräftans tecken, därför känns Kanye så territoriell, som att han skulle äga allt han rör sig med, och rör sig i.

De intelligenser som befinner sig väster om mittlinjen är svåra att uppfatta för de han möter, men är de över horisonten så är det egenskaper han själv är i medveten kontakt med. I Kanyes fall är det bara månen, alltså hans starka sensibilitet, som är påtaglig för honom själv. Det som är under horisonten är utom räckhåll för hans medvetande men har sin verkan ändå, på sätt och vis starkare eftersom det får verka ifred. Han kan inte tricksa med dessa egenskaper. Nu hade han ändå inte kunnat det, eftersom samtliga av dessa är osynliga var de än befinner sig, men det är en annan sak:

Bakom brandväggen i Kanye Wests personlighet finns också en horisont. Västerrand är mötesplatsen med de döda som tröstar, plågar och inspirerar.

Kvadranterna

Den medvetna och utåtriktade kvadranten har flest begripliga intelligenser, den omedvetna inåtvända kvadranten mittemot har färst, men däremot allt som gör honom intuitiv och kreativ. Han vet, men andra ord, inte själv vad som gör honom så enastående produktiv, mentalt modig och påhittig. För produktiv, modig och påhittig, det är han. Vad man också ser rätt omgående är att han tror på den han är och vad han säger. Han provocerar, retas, men han luras inte med flit. Han är inte manipulativ av sig. Och han känner att han existerar i den mån han kommunicerar — eller ja, meddelar sig. Eller ja: meddelar sin vision, sin version, sin position eller sin intention. Det är det man ser där i sociala elfte huset, i relationella Tvillingarnas tecken, där jagstarka solen står i tät konjunktion med sinnet för potential och vision, fantasi och bildrik intelligens.

Mellan AC och MC har Kanye de allra flesta av sina intelligenformer.

Jupiters konjunktion med solen gör honom karismatisk, visionär och en smula överväldigande som personlighet. Speciellt som dessa två filtrerar ner det som kommer från Tvillingarnas tecken, som skapar rymd och rörelse i det mellanmänskliga, som en frisk fläkt av vilja till samförstånd.

Jagkänsla och vision är i honom samma sak.

Samtidigt som den kommunikativa intelligensen som sådan, Merkurius, står i Oxens mer praktiska och jordnära tecken, vilket får honom att jämt och ständigt vilja påminna hela världen om att han faktiskt är alldeles enormt stenrik, så det så, och dessutom vansinnigt framgångsrik. Och populär.

Kommunikationens och transaktionens intelligens.

En vagt skälvande sträng, en kvint, till dödens Pluto viskar sitt memento mori vilket får honom att ta i lite extra, som om han behövde övertyga sig själv genom att övertyga andra. Vi återkommer till det i del 2. Här i del 1 skall vi se på planeterna som sådana. De visar hur Kanyes intelligens är fördelad.

Förutom den merkantila intelligensen — sinnet för utbyte, Merkurius — strålar Oxens stjärnbild genom ytterligare tre planeter. De befinner sig på nästan samma vinkel från jorden. Den första av dem, från öster sett, är den alltid osynlige Kiron, som visar var det svider. Alla har en smärtpunkt, Kanyes sitter ihop med både skönheten och kraften. Ty de andra två är synliga och mycket inflytelserika, det är ljuva Venus och aggressive Mars. Allt Kanye skapar skall vara vackert och smärtsamt. Annars tycker han att det är lamt och meningslöst.

Smärtan, skönheten och kampen som en enda kraft.

Strax intill, men inte i samma aura eller ens i samma stjärntecken (dock i samma hus, 10, strävsamhetens hus), är södra noden placerad. Det betyder att han är trygg med att ta initiativ, med att göra saker ingen har gjort före honom, att vara häpnadsväckande och nyskapande. Det är hans livsluft. Södra noden pekar på det man är trygg med och kan falla tillbaka på. Således kan Kanye West lätt framstå som en ganska rastlös själ, men trivs själv med det eftersom han inte känner till något annat sätt att koppla av. Att bara lata sig och chilla funkar inte för honom.

Från initiativets ort, Vädurens tecken, ser han både ut i världen och in i själen. Där är den bergsrygg från vilken han kan blicka både utåt och inåt, och från vars höjder han känner sitt ärende kalla honom till liv. Han vill vara en initiator, en väckarklocka eller kanske en väckelsepredikant med konsten som megafon. Han vill få saker, viktiga saker, att hända.

I transcendensens tecken, Fiskarna, har Kanye West känslans intelligens, månen, vilket ger honom den gränsöverskridande konstnärlighet och det rörliga intellekt han är känd för. Att själva miljön är Skyttens hus, Hus 9, ger känslans intelligens det driv som gör honom konstnärligt produktiv. Detta är dock den egenskap som bara Kanye själv har koll på, eftersom den ligger väster om MC.

Känslans intelligens i transcendensens tecken.

Vattumannens lite abstrakt samhällsintresserade tecken strålar ofiltrerat in i Skorpionens hus, vilket ger Kanye en lätt konspiratorisk böjelse, dock utan att någon speciell intelligens färgar eller betonar detta drag.

Går Kanye West ut med någon konspirationsteori så förvånar detta allmänheten, eftersom dynamiken mellan Vattumannen och åttonde huset sker långt väster om himlabanans höjdpunkt, MC.

Samma sak gäller ambitionens eget stjärntecken, Stenbocken, som utgör den miljö som är själva mötesplatsen, om man kan säga så, mellan det medvetna själslivet och det undermedvetna, å ena sidan, och å andra sidan en objektiv metafysisk värld. Båda Kanyes föräldrar hade starka existentiella upplevelser som påverkade Kanye att förhålla sig aktivt till detta gränssnitt. Kanyes far var militant aktivist i Svarta Pantrarna men fick en stark kristusupplevelse och blev omvänd till hängiven frikyrklig verksamhet. Den oerhört stödjande modern, som var Kanyes manager, dog oväntat, 2007. Detta slungade denne gangsterrappens baneman in i en kris av förkrossande sorg men med månen i Fiskarna ledde detta även till ett mer medvetet förhållande till å ena sidan det vi stundom kallar andevärlden och å andra sidan den djupa, konstnärliga omstart som gav honom det stora genombrottet och placerade honom mitt på både den kulturella och den kommersiella världskartan.

Gansterrappens baneman

Men hur blir man ens gangsterrappens baneman? Tja, det hjälper att ha lite klass och bildning, gärna vara en smula berest också. Därifrån dyka ner i slumkulturen, ta med sig en essens därifrån och lyfta den till finkulturens arena.

West är alltså inte direkt någon slumprodukt. Föräldrarna var utpräglat intellektuella, skildes när Kanye var 3, han växte upp med modern men bevistade ofta fadern. Fadern, Ray, var fotojournalist och modern, Donda, professor vid Chicago State. När Kanye var 10 tillbringade han ett år i Kina, då modern föreläste där. Sedan hjälper det att våga besjunga fel sorts kontroversiella saker. Som Gud. Och rentav Jesus. Och det är nog bra att ha en Beautiful Dark Twisted Fantasy (namnet på en av hans rapplåtar) och kanske att vara en smula bipolär. Sådär som man lätt kan bli när skruvade Neptunus, som när som helst kan säga en att bekvämlighet är obekvämt eller att sorgen är den sanna glädjen, befinner sig i Lejonets hus och i målmedvetenhetens tecken, Skytten.

King of Beautiful Dark Twisted Fantasy i djupet.

Det kan bli stora och besvärande utspel av sånt. Som när han 2009 bara hoppade upp på scen och ryckte micken från den unga Taylor Swift just när hon tackade för MTV:s stora utmärkelse för bästa musikvideo, och skrek att Beyoncé borde ha fått den istället. Stackars Taylor grät och publiken buade ut West. Taylor grät ännu mer, hon trodde att det var hon som blev utbuad. West skämdes, flyttade utomlands och höll sig tyst i över ett år. Han är både mer städad och mer stökig än genomsnittet i sitt fält. Och med ett mer spännande intellekt, det är de flesta överens om.

Det spännande intellektet har sin grund i det otänkbaras konung, den osynlige isjätten Uranus, i mysteriets tecken Skorpionen, och deras placering i revirets hus.

Otänkbarheternas kung i djupen.

Uranus gör något märkligt. Man kan likna det vid att måla över de självklara tankarna med kosmisk osynlighetsfärg så att man blir intellektuellt kreativ, nytänkande, banbrytande. Eller djupt förvirrad. Eller kanske bådadera. Det är West. Även på mystikens område. Han vill gärna bli profet, kanske rentav en messiasfigur, när han är slut som artist. Eller om det är att ta artisteriet till en ny nivå. Man får väl se.

Det han vill med sitt öde och sina begåvningar markeras av norra noden.

Norra noden, karmisk framtidspil.

Och den befinner sig i rättvisans och balansens tecken, längst nere i djupen, inte långt från dödens sändebud Pluto, och moderpunkten, IC. Att hans älskade mor och manager drabbades av en hjärtattack och dog vid 57 års ålder kastar ett kusligt ljus över Plutos position.

Dödens komet vid djupens moderpunkt.

En av hemligheterna bakom Kanyes snabba intellekt är att noggranna Jungfruns tecken strålar rakt in i Tvillingarnas relationella hus. Då blir man uppmärksam på detaljer och glömmer inte mönster och strukturer. Han har ingen planet där, så denna egenskap kan användas lite som han behagar. Det är både bra och dåligt. Hans sociala omogenhet — han kan bete sig som en trilskande tonåring — påverkar inte hans lysande intellekt. Å andra sidan påverkar inte hans lysande intellekt hans omogenhet heller, de är icke kommunicerande kärl.

När Kanye West har ett maniskt skov är han enormt disciplinerad och produktiv. Han kan producera flera andra artisters musikvideos på samma gång som han gör en egen, han samordnar, styr och delegerar som en klassisk demonregissör på steroider. Det beror på disciplinens Saturnus i storslagna Lejonets tecken, i praktiska Oxens hus. Att en sådan människa vid 45 års ålder kommer med kontroversiella och provokativa uttalanden och sedan bara viftar bort det med att det ju var förra veckan och att man kan väl mogna, det borde egentligen varken uppröra eller förvåna. Även om det gör det.

Stringensens intelligens i Lejonets tecken.

Nu har vi sonderat intelligensens terräng runt hela stjärnekransen. Nu kan vi nöja oss. Vi har fått en hyfsad uppfattning om hur Kanye West är. Och får hoppas på en lika hyfsad uppfattning om oss själva.

Del 2. Fördjupning

Det hittills genomgångna går givetvis att fördjupa betydligt. Räckte inte sonderingen? Då är det dags att försöka få en känsla för hur dessa olika planetariska storheter påverkar varandra.

Del 2 publiceras 1 januari 2023.

 

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!