Nästa runda av statistik har publicerats av myndigheten Office for National Statistics (ONS) i England och Wales. Nu kan man se befolkningssammansättningen baserat på etnicitet, och hur den förändrats sedan 2011. Dessutom kan man se vilken religion folk bekänner sig till. De stora skillnaderna är främst att andelen etniska britter fortsätter minska i snabb takt. Och att kristendom inte längre har en majoritetsstatus i riket.

Städer som Manchester, London och Luton är vita nu i minoritet i. Även Birmingham är en mångkulturell stad, där hela 51 procent av invånarna kommer från en icke-vit minoritetsgrupp.

Lokalpolitikern John Cotton i Birmingham ser inga problem med det, utan hyllar mångkulturen som en styrka. Han säger att staden är stolt över att bli ett hem för alla som kommer dit. Han menar också att statistiken är viktig för att kunna rikta politiska insatser rätt, skriver The Guardian. Alla ska ha rätt till rätt form av bidrag och resurser, enligt Cotton.

Att vita britter nu bara är 74,4 procent av befolkningen i England och Wales har väckt reaktioner. År 2001 var siffran 87,5 procent. Men vad det blir 2031 lär vi inte få veta.

Nigel Farage, främst känd från Ukip och Brexit Party, säger att det är en ”massiv förändring” i landets identitet. Men han kritiserar också ONS som i kommande undersökningar inte kommer fråga efter folks etnicitet eller födelseland. Vilket han tror är för att dölja den fortsatta demografiska förändringen.

Sajid Javid, toppolitiker i Torys och hälsominister under Boris Johnson, säger bara ”och?” i ett svar till Farage. Som namnet antyder är Javid själv en person med minoritetsbakgrund från Pakistan.

Den förre Labourledaren Jeremy Corbyn hyllar utvecklingen. I ett inlägg på Twitter skriver han:

Storbritanniens växande etniska och religiösa mångfald är något att fira. Det borde motivera oss alla att bygga ett samhälle i vilket alla kan leva komfortabelt oavsett födelseplats, bakgrund eller tro.

6,5 procent av befolkningen är nu muslimer. Men, av muslimerna bor hela 39 procent i områdena med lägst levnadsstandard. Bara fem procent bor i den femtedel av områdena med högst standard. Flest muslimer i ett område hittar man i Tower Hamlets med 39,9 procent.

Samtidigt minskar kristendomen till under 50 procent. Enligt Vernon Bogdanor, professor i statsvetenskap på Kings College London, är det nu tveksamt om Church of Englands representanter bör få fortsätta sitta i överhuset, House of Lords. Och om kyrkan som sådan bör fortsätta vara just en statskyrka.

Etniskt vita minskar fortsatt

Andelen etniskt vita i England och Wales minskar från 86 procent 2011 till 81,7 2021. Gruppen innefattar alla vita, även invandrare. Nedbrutet på land är siffran 81 procent i England och 93,8 procent i Wales.

Gruppen asiater ökar från 7,5 procent till 9,3 procent. I kategorin ingår tre grupper: asiater, brittiska asiater och walesiska asiater. I absoluta tal är gruppen nu 5,5 miljoner personer, jämfört med 4,2 miljoner 2011.

Gruppen svarta ökar från 3,3 procent till fyra procent. Där ingår svarta, svarta britter, svarta walesare och kariber eller afrikaner. Där är ökningen från 2011 en halv miljon personer, nu 2,4 miljoner totalt.

Nästa kategori är blandade eller flera etniska grupper. Personer som har angett mer än en etnisk grupp i undersökningen. Den kategorin har ökat från 2,2 procent till 2,9. 1,7 miljoner personer uppger sig tillhöra kategorin.

Till sist har vi ”annan etnisk grupp” vilket utgör 2,1 procent. Även det en ökning från 2011 då den låg på en procent.

Förutom vita är den enda kategorin som också minskat sedan förra mätningen svarta kariber.

Vita britter

Underkategorin av vita är ”vita britter”. Personer som tillhör folken engelsmän, walesare, skottar, nordirländare eller britter. Den kategorin har också minskat, från 80,5 procent 2011 till 74,4 procent 2021.

Jämför man ytterligare tio år tillbaka, med 2001 så är nedgången 13,1 procentenheter, från 87,5.

Det har också skett en rejäl förändring i självdeklarerad identitet, från engelsk till brittisk.  2011 var det 19,1 procent som beskrev sig som endast britter, 2021 54,8 procent. Motsvarande siffra för enbart engelsk har sjunkit från 57,8 procent till 14,9 procent.

Städerna som tagits över

I huvudstaden London är 36,8 procent vita britter, vilket är en minskning från 2011 då 44,9 procent tillhörde kategorin.

I fyra städer är vita britter i minoritet: London, Birmingham, Manchester, Leicester och Luton. De tre förstnämnda är också delar av de metropolerna med störst befolkning i Storbritannien.

I Leicester tillhör 59 procent kategorierna svarta och övriga minoritetsgrupper som inte är vita. Siffran i Luton är 54 procent och storstaden Birmingham 54 procent.

Religion

Kristendom är inte längre majoritetens religion. 46,1 procent beskriver sig som kristna, ned från 59,3 procent 2011.

Andelen muslimer har ökat från 4,9 procent till 6,5 procent. Även buddister, hinduer och sikher har ökat, men marginellt.

Andelen som inte identifierar sig med någon religion har ökat från 25,2 till 37,2 procent, den överlägset näst största gruppen således. Sex procent valde att inte svara.

Gruppen shamaner växter starkt, från 650 till 8 000. Det finns nu 74 000 hedningar och 13 000 wicca i riket.

Här finns ONS rapport med statistik över etnicitet. Läs också vår artikel om invandringsstatistik från ONS.

Avatar photo
Filip är reporter på Morgonposten.