300 000 man kan i första skedet kallas in för att förstärka den ryska krigsmakten. Det är den direkta följden av president Putins tv-tal i morse där han förklarade att beslut nu fattats om partiell mobilisering.

Putin upprepade sina ståndpunkter från tidigare framträdanden om att västvärldens mål är att förgöra Ryssland, och sade nu att mobiliseringen och stärkandet av krigsmakten har blivit nödvändiga för att försvara Rysslands territoriella integritet.

”Vi kommer att använda alla medel som står till vårt förfogande för att försvara Rysslands territoriella integritet”, förklarade Putin, och öppnade därför för spekulationer om intensivare bombardemang av ukrainska städer, samhällen och av landets infrastruktur – liksom för västliga farhågor om insatser med kärnvapen. Spekulationer som inte lär dämpas av Putins ord om att:

”De som försöker ägna sig åt utpressning av oss med hjälp av kärnvapen måste inse att de nuvarande vindarna kan vända sig i deras riktning.”

Det är dock oklart vad som menas med ”territoriell integritet” – det kan komma att innebära även de delar av Ukraina som Ryssland fortfarande håller ockuperade. Där förbereds nu folkomröstningar i Luhansk, Cherson, Donetsk och Zaporizjzja. Omröstningarna gäller om områdena ska ansluta sig till Ryssland – blir svaret ”ja” blir de en del av det territorium vars integritet enligt Putin måste försvaras. Omröstningarna ska inledas under fredagen. Putin uttryckte i sitt tal sitt stöd till omröstningarna och menade att de var ett uttryck för att ”befolkningen i dessa områden inte vill leva under nynazismens ok”.

Frankrike, Tyskland och USA har deklarerat att de aldrig kommer att erkänna resultatet av dessa omröstningar.

Rysslands försvarsminister Sjojgu har förklarat att den partiella mobiliseringen bara gäller personer som ingår i krigsmaktens reserv – till exempel berörs inte studenter.

Men beskedet om att mobiliseringen inleds omedelbart kan skrämma många unga män att lämna Ryssland så fort de får en möjlighet. Det finns redan rapporter om att försäljningen av flygbiljetter ökat – och frågan är om Ryssland kommer att införa regler som begränsar medborgarnas möjligheter att lämna landet.

USA:s utrikesminister Blinken deklarerade USA:s syn på Putins budskap:

”Allt det här, de så kallade folkomröstningarna, den partiella mobiliseringen – är inte ett bevis på styrka – tvärtom är de ett tecken på svaghet. Det är beviset på Rysslands misslyckande.”

Under dagen kommer president Biden att tala till FN:s generalförsamling, och därefter kommer president Zelenskyj att hålla ett videotal till församlingen.

Följ Morgonpostens live-rapportering om och kring kriget i Ukraina här.

Boris är chefredaktör för Morgonposten.