(Första delen i serien här – andra delen här.)

När vi söker miljö- och klimatminister Annika Strandhäll för att få svar på varför hon åker så mycket taxi – och vart hon åker – svarar hennes pressekretare Albin Nordin:

”Annika Strandhäll hade under sin tid som riksdagsledamot en så kallad säkerhetsrekommendation från riksdagen. Det var ett beslut som togs av riksdagens säkerhetsenhet några månader efter att hon blev ledamot. I övrigt kommenterar vi, i vanlig ordning, inte enskilda politikers säkerhetsarrangemang.”

Annika Strandhäll kan alltså inte själv, eller genom sin pressekretare förklara varför hon åkt taxi för 423 089 kronor under mandatperioden – det är hemligt –  det har att göra med en ”säkerhetsrekommendation”.

När vi vänder oss till riksdagens säkerhetsenhet för att ta del av den dokumentation som finns får vi ett dokument – som är oläsbart på grund av alla maskningar av texten. Vad ”säkerhetsrekommendationerna” innebär är omöjligt att säga. Men enligt Strandhälls pressekretare är det alltså dessa som gör det nödvändigt att åka taxi för en halv miljon kronor. Vilken form av hot som Strandhäll skulle vara utsatt för får vi heller inte veta – allt är hemligt enligt pressekretaren – vilket också visas av de maskade dokumenten.

KLART SOM KORVSPAD. Rekommendationen Strandhäll hänvisar till omfattas av sekretess och lämnas ut endast i hårt maskat tillstånd

Det intressanta är dock dateringen av dokumentet: 2021-09-30. Vid den tidpunkten hade Strandhäll redan hunnit åka en hel del taxi, det är tre år in i mandatperioden.

Det verkar inte finnas någon ”säkerhetsrekommendation” dessförinnan. Vi har begärt all dokumentation i frågan, och det maskade dokumentet är vad vi fått.

Hur ofta har då miljöminister Annika Strandhäll rest med taxi. Det är lätt att förledas att tro att det behövs väldigt många resor för att komma upp i 423 089 kronor. Men i det material vi undersökt finns enbart elva poster. Den största är på 118 132 kronor, där finns också fem poster på sammanlagt 170 000 kronor. Det är inte givet att varje post utgör en enda resa. Vi kommer att utreda detta vidare i vår serie under veckan – liksom mellan vilka platser miljöministern rört sig med hjälp av taxi. Men vi utgår från att varje post innehåller flera enskilda resor.

Ett rimligt antagande är att Strandhäll tidigare åkt taxi mellan hemmet i Värmdö och riksdag eller miljödepartement. En sträcka på på 3,6 mil, och en dit- och hemresa borde kosta 1500 kronor.

Per dag.

En lösning kunde förstås ha varit att Annika Strandhäll gjorde som hon tycker andra ska göra – och samåkt. Ute i hennes trakter fanns till exempel riksdagsmannen Richard Herrey – men Annika Strandhäll kanske inte ville dela taxi med en moderat; hon kanske såg det som ett alltför stort offer för klimatet.

Sedan maj i år bor dock Annika Strandhäll på Söder i Stockholm. I våras sålde hon Värmdövillan och flyttade till Högbergsgatan. Nu är avståndet till arbetsplatsen 3,3 km. Frågan är om hon fortfarande tar taxi – något vi just nu försöker utröna.

Hem till Haparanda

Civilminister Ida Karkiainen åkte taxi för 195 886 kronor under sin tid som riksdagsledamot. I november 2021 utsågs hon till civilminister – och har fortsatt att åka taxi.

Hon har från november 2021 fram till i dag åkt taxi för ungefär 90 000 kronor. Det rör sig om taxi mellan Haparanda och Luleå och Karkiainen har rätt till en fri hemresa i veckan.

Ingen vill väl missunna en minister det – men behöver det innebära att det alltid ingår en taxiresa mellan flygplatsen i Luleå och hemstaden Haparanda?

Mellan dessa två punkter går det nämligen dagligen gott om bussar – och dessutom tåg.

En taxiresa mellan orterna kostar cirka 2 200 kronor.

Buss eller tåg kostar cirka 200 kronor.

Hade Karkiainen valt buss eller tåg hade skattebetalarnas kostnad blivit cirka 9 000 kronor istället för 90 000 kronor.

Men det som gör det mest svårförståeligt är att en företrädare för ett parti som vill minska utsläppen och se stora satsningar på kollektivtrafik som buss och tåg väljer taxi framför just buss och tåg.

25-i-topp-listan

Studerar man de uppgifter som finns om riksdagsledamöters taxiåkande ser man att Annika Strandhäll och Ida Karkiainen är normskapande i socialdemokratin – partiet där man talar om kollektivtrafikens välsignelser men tar taxi till mötet där man ska förklara vikten av att ta buss, tåg eller cykel.

När vi tidigare studerade tio-i-topp-listan dominerades den av socialdemokrater och sverigedemokrater. Tendensen är densamma på 25-i-topp-listan.

Där återfinns:

• tio socialdemokrater
• nio sverigedemokrater
• tre moderater
• en liberal
• en centerpartist
• en kristdemokrat

På 22:a plats återfinns socialdemokraten Åsa Westlund. Hennes make Anders Lindberg – ledarskribent på Aftonbladet – skriver ofta om miljön. Han angriper gärna de borgerliga partierna för bristande medvetenhet i klimatfrågor. Kanske dags för honom att ta en diskussion med frun vid frukostbordet?

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Boris är chefredaktör för Morgonposten.