Regeringens utredare Mats Svegfors har lämnat ett nytt förslag om mediestöd, Ett hållbart mediestöd för hela landet. Förslaget väntas träda i kraft 2024, om det godkänns av EU-kommissionen. Ska nu ut på remiss. I förslaget föreslås att driftstödet avvecklas och ersätts med ett redaktionsstöd. Fokuset ska ligga på lokal journalistik.

Enligt Svegfors var det tidigare systemet utformat för pappersmedier. Det nya ska vara teknikneutralt. Stödet som ges anpassas till hur stor redaktionen är, i stället för hur stor upplaga man har.

Det finns vinnare och förlorare på det nya systemet. Svenska Dagbladet skulle i och med omställningen förlora sitt driftstöd. För att stävja detta finns ett övergångsstöd planerad för en femårsperiod, med ett stöd som successivt trappas ned.

Slopad moms

Som ett svar på Svegfors utredning publicerade 84 chefredaktörer och ansvariga utgivare en debattartikel i Dagens Nyheter. Där vill man se en slopad moms för medier, något man hade fram till 1995. Enligt debattörerna skulle denna reform skapa långsiktiga förutsättningar för fortsatt utgivning, vara teknikneutral och transformativ.

En halv miljard mindre i skatteintäkter skulle den så kallade nollmomsen innebära. Detta skulle dock täckas upp av ett minskat mediestödsanslag. Nollmoms finns i andra länder, bland andra Norge, där det sägs ha bidragit till mångfalden i medierna.

Svegfors har i sin utredning inte fått ge några förslag om skatter eller sociala avgifter. I nuläget ser det ut som att momsen fortsatt blir kvar på tidningar. Finansdepartementet har utrett frågan parallellt och ställt sig negativa till ett avskaffande.

Presstödet just nu

2021 betalades 686 miljoner kronor ut i driftstöd, den största mottagaren var Svenska Dagbladet med 40 miljoner. Stora mottagare var också Nerikes allehanda och Uppsala Nya Tidning med 25 miljoner var.

För att få driftstöd får man ha maximalt 30 procent spridning på orten och en upplaga på minst 1 500 exemplar. 55 procent av materialet måste vara egenproducerat. Driftstödet är huvuddelen av presstödet.

Kostnaderna för driftstödet har ökat med 60 procent från 2018 till 2021. Enligt utredningen spås kostnaderna fortsätta öka. 2023 spår man att åtta tidningar till kommer ansöka om stöd på totalt 100 miljoner kronor.

Tidningar kan också ansöka om distributionsstöd, om man deltar i organiserad samdistribution. 2020 uppgick detta stöd till 50 miljoner kronor. Dagens Nyheter med fyra miljoner och Svenska Dagbladet med tre miljoner var största bidragstagarna då.

2021 delades även 91 miljoner kronor ut i redaktionsstöd. Även här hittar vi stora drakar som Aftonbladet och Expressen med 3,5 miljoner var. Men även Samnytt finns här med 350 000 kronor.

Svenska Dagbladet tog emot överlägset mest specialstöd i samband med pandemin, nio miljoner kronor. Stödet utgick till tidningar med en tryckt upplaga, totalt 150 miljoner kronor.

Mindre känt är innovations- och utvecklingsstödet, som 2021 uppgick till 17 miljoner kronor. Här hittar vi flera alternativmedier som Swebbtv, Samnytt och Nya Dagbladet, men även mer kända som Breakit och Göteborgs-Posten.

Det finns också ett stöd för lokal journalistik. 2021 uppgick det till drygt 141 miljoner kronor. Här finns bland andra Göteborgs-Posten och Uppsala Nya Tidning som bidragstagare.

Alternativmedier

I utredningen föreslås ett demokrativillkor, som ersätter det nuvarande kriteriet om god etisk sed. En publicistisk verksamhet som står i strid med grunderna för det demokratiska styrelseskicket, eller inte respekterar alla människors lika värde, blir utan stöd.

Enligt Svegfors finns det inga medier som i dag tar emot stöd som skulle fällas av det villkoret. Det är snarare ett kriterium för framtida bruk, när eventuella nazistiska tidningar söker stöd.

Exempel på alternativmedier som uppbär presstöd i dag är exempelvis Nya Tider och Exakt 24. Bulletin har fått avslag på sin senaste ansökan, då misstänkt fusk upptäckts.

Översikt av mediestöd och ägande

Norska mediekoncernen Schibsted äger Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Omni, bland andra. Tillsammans med Bonnierkoncernen är man en av två storägare av tryckt media i Sverige.

Bonnierkoncernen äger nyhetsmedierna Dagens Nyheter, Expressen, GT, Kvällsposten, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och Dagens Industri, bland andra. Ägandet är samlat under Bonnier News, där även många lokalmedier ingår. 64 lokalmedier totalt, varav en del samägs med Gota Media.

Filip är reporter på Morgonposten.