Dieselstölderna har ökat i år jämfört med i fjol. Polisen tror att det kommer öka ännu mer på grund av ökande dieselpriser. Stöldvågen följer ett mönster där stigande dieselpriser ger fler stölder. Polisen ger råd om hur man på egen hand förbättrar sin säkerhet, någon större satsning är inte att vänta.

Politikerna har sänkt skatten på både diesel och bensin men sänkningen hinner knappt träda i kraft innan den äts upp av stigande priser. Dyr diesel och fler brott är att vänta under året.

I Halland har hittills 68 stölder anmälts jämfört med 30 i fjol. Det finns också ett stort mörkertal.

Lantbrukaren Janne Bengtsson i Laholm beskriver att det blivit en otryggare känsla i trakten sedan stölderna ökat. Han har hittills drabbats av tre stölder i år. Fredrik Persson är lantbrukare i Östergötland och har fått diesel stulen fyra gånger. Han påpekar att det förutom omkostnader som rör extra resor och fler tankningar även kan ske läckage ut i naturen under stölden. Då kan det bli tal om stora saneringskostnader och negativa konsekvenser för naturen lokalt.

Stölder gäller alla former av fordon som går på diesel, som lastbilar och specialfordon. Det är svårt att skydda sig, enligt polisen i Östergötland, men man kan göra vissa åtgärder själv. Tänka på var man parkerar, installera slangningsskydd. På riksnivå är ökningen 50 procent mot fjolårets siffror. Är vi mitt i en stor stöldvåg?

2019 anmäldes närmare 366 fler dieselstölder än 2018, en ökning med 9,3 procent. Samtidigt steg priset från runt 13 kronor per liter tidigt 2018 till 16,48 i slutet av december 2019. Det fanns då ett samband mellan prisstegring och fler stölder.

Från januari 2020 till maj samma år rasade priset till 13,33 kronor per liter. Efter en liten stegring och ett litet ras har priset sedan oktober 2020 skjutit i höjden. Stölderna minskade under pandemiåren, oklart om det berodde på priset eller andra faktorer.

I januari 2022 låg priset på över 20 kronor litern och för närvarande på drygt 23 kronor på tankstationer i Stockholms län. Som under 2019 har brottsligheten ökat när priset nått en topp.

Samtidigt ligger skatten på diesel på 34 procent, motsvarande 8,15 kronor av ett literpris på 23,96 kronor. Lantbrukare och andra beroende av diesel måste inte bara investera i säkerhet utan också betala höga dieselpriser. Priser som på politisk väg kan minskas väldigt fort.

Från 1 maj till 30 september kommer skatten på diesel sänkas tillfälligt. Ett tidigare beslut om en sänkning med 40 öre läggs till med ytterligare en krona och fem öres sänkning, 1,45 kronor totalt. Även skatten på alkylatbensin sänks med 70 öre samma period.

Frågan är dock om hjälpen kommer få avsedd effekt då priset fortsätter stiga. Skattesänkningen på bensin blev uppäten i och med prishöjningen på 45 öre måndagen 16 maj. Sverigedemokraterna har gjort ett utspel om att sänka skatten ytterligare. Totalt skulle priset på diesel sänkas med tio kronor och på bensin med 6,50 kronor litern. Det återstår att se om politikerna gör ytterligare sänkningar, det är trots allt valår.

Att ligor organiserar stölder är inte bara ett problem för drivmedel. Ligorna är duktiga på att se vad som är både värdefullt och relativt riskfritt att stjäla. Ett exempel är stölderna av fronter från Volvo V70 som ökade dramatiskt i Bohuslän i fjol. Delarna säljs vidare till personer med äldre modeller av V70 som vill ha ett ”ansiktslyft”. Ökningen av stölder av bildelar var 46 procent, från 2020 till 2021.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!