Pressen på Sverige att anpassa sig till muslimsk kultur, känslighet och mentalitet bir allt hårdare.

Den svenska regeringen har deklarerat att den tar uttalanden från muslimska stater som protesterar mot koranbränningar i Sverige på djupaste allvar – och lovar att se över vad som kan göras för att fila lite på svensk lagstiftning så att inte ledare för stater som Irak, Iran, Afghanistan, Saudiarabien och Turkiet ska känna sig kränkta.

Några av världens mest efterblivna länder blir därmed riktningsgivande för utvecklingen i Sverige.

För att underlätta för våra läsare att själva anpassa sig till det som komma skall publicerar vi därför ett islam-lexikon. Förhoppningsvis ska det ge ökad kännedom om religionen i fråga och göra det lättare för dig och de dina att smälta in i det nya land som växer fram.

Apa. Får ej förtäras enligt koranen. Den som på något sätt retar Allah kan komma att förvandlas till en apa. En gång förvandlade Allah invånarna i en stad till apor därför att de hade misshagat honom. Den som blir upprörd över att skolbarn på besök i svenska djurparker kastar sten på schimpanser bör stilla sig och se det som ett uttryck för religiös hängivenhet, och en handling i profetens anda.

Bomb. Komplicerat sätt att ta sig till det muslimska paradiset. Den som vill företa sin himlafärd på detta sätt måste iföra sig en speciell väst som är försedd med en sprängladdning, och därefter uppsöka en plats med många människor som betraktas som otrogna, och därefter detonera laddningen. Offren hamnar i helvetet (se ”Jahannam”), förövaren däremot kommer till muslimernas paradis, som man bör föreställa sig som en kombination av ett kebabhak och Eriksdalsbadet.

Cell. Föreningsform för IS-terrorister som återvänt till Sverige från Syrien och Irak. De är efter återkomsten organiserade i hemliga celler. Många har hävdat att de i stället borde placeras i fängelse – vilket är krav som svenska myndigheter tillbakavisat med motiveringen: ”Men de befinner sig ju redan i celler”.

Dhimmi. Betecknade ursprungligen en icke-muslim som lever i en muslimsk stat och tvingas betala en speciell skatt.

Numera betecknar ”dhimmi” också icke-muslimer som bor i icke-muslimska stater (typ svenskar i Sverige) där det finns stora grupper invandrade muslimer. Icke-muslimer får då betala skatt till muslimerna via sin vanliga skatt, som sedan fördelas bland muslimerna genom bidrag.

Effendi. Hederstitel för högt uppsatta personer i turkarnas osmanska imperium. ”Effendi” har absolut inget att göra med ”effektiv” – det senare är ett i den delen av världen okänt begrepp.

Faqih. Muslimsk rättslärd inom fiqh, islamisk rätt, alltså en expert på sharia.

Engelskans ”fuck” kan härledas från ”faqih” – de första britter som kom i kontakt med muslimsk rättsskipning utropade ofta ”what the fuck is this!”.

Get. Populärt djur bland vissa män från den muslimska kulturkretsen. De som av någon outgrundlig anledning flytt från sina hemländer till Sverige återvänder då och då till sina hemländer för att få kunna umgås mer intimt med g, detta emedan g. inte är så vanligt förekommande i Sverige.

Hajj. Arabiskt ord som betyder ”ansträngning”. Betecknar också den pilgrimsfärd till Mecka som varje muslim måste företa minst en gång i sitt liv.

Att ordet som betyder ”besvärlig” fått ge namn åt pilgrimsfärden beror på att förberedelser och genomförande tär hårt på pilgrimens krafter. Det är därför man i många utsatta områden i Sverige ser muslimska män tillbringa all sin vakna tid på kaféer; de samlar kraft och laddar inför hajj. Av samma skäl undviker de andra färder som kan suga orken ur dem, och därför avstår de besök på arbetsförmedlingen (se ”haram”).

Iftar. Den måltid som avbryter den dagliga fastan under den muslimska fastemånaden ramadan. Vad vi kan vänta oss i Sverige är att Kristersson bjuder in muslimska ledare i landet till en iftar-måltid i Sagerska palatset. Det kommer att ske inte bara för att visa följsamhet mot de muslimska ledarna utan också visa viljan att göra som man gör i Vita huset. Där införde Bill och Hillary Clinton traditionen med en iftar-måltid i Vita huset 1996, och de kommande presidenterna har upprätthållit traditionen. Även Pentagon håller en iftar-middag, och det har man gjort sedan 2017.

Jahannam. Helvetet i islamsk teologi. Platsen beskrivs mycket nog i koranen och i utläggningarna kring den – mycket noggrannare än vad som är fallet när det gäller paradiset. Möjligen säger det en del om muslimsk mentalitet

Kafir. Person som vägrar tro på och underkasta sig Allah.

Kristersson, Ulf. Svensk statsminister. Gör sitt yttersta för att inte kallas kafir.

Lat. Kvinnlig gudom som dyrkades i de områden av Afrika som islam senare kom att erövra. Då förbjöds dyrkandet av Lat, men möjligen kan man i befolkningens beteende än i dag se spår av Lats inflytande.

Mumin 1. Arabiskt ord som i koranen betecknar djupt troende muslim.

Mumin 2. Namnet på finskt melankoliskt troll. Melankolin kan antas bero på att många gör misstaget att tro att Mumin är en mumin.

Nakenhet. Att vara naken är ett tillstånd som är noga reglerat i den muslimska världen. De skriftlärde är ense om att en kvinna bara kan framträda naken inför sin make.

Hon kan vara naken tillsammans med andra kvinnor – men bara om området mellan naveln och knäna är täckt. Undantag kan göras för ”akuta medicinska ingrepp”.

Noteras bör dock att detsamma gäller muslimska män, vilket förklarar den ökade förekomsten i svenska badhus av män som duschar iförda falska Calvin Klein-kalsonger.

Odalisk. Slavinna i sultanens eller en muslimsk privatpersons harem. Där betjänade odalisken haremsdamerna och sin ägare, alltså var hon i princip en sexslav.

Fanns det då någon skillnad mellan mannens hustrur, haremsdamerna samt odalisken?

Ja, om odalisken födde ett barn åt sin herre blev hon frigiven, hustrun/hustruarna kunde föda hur många barn som helst, blev inte friare för det.

Pass. Om det rör sig om ett svenskt pass viftar islamister som är innehavare ett sådant gärna med detta för att bevisa att de är svenskar. Viftandet sker samtidigt som de hävdar att de är undantagna från svenska lagar.

Qibla. Den riktning i vilken Kaaba i Mecka ligger, och därmed det håll åt vilket en muslim riktar sitt huvud under sina dagliga bönor. Vissa ting får man inte göra i den riktning som qibla anger, och det är bajsa, urinera samt spotta. Häri kanske vi finner orsaken till att det svenska försvaret införskaffat mobila bajamajor – de antas underlätta för muslimer att göra värnplikten.

Rondeller. Cirkulationsplats i trafiken som ej bör kombineras med att man i dess mitt placerar ett konstverk i form av en hund som påminner om profeten Muhammed. Något som Lars Vilks gjorde – vilket ledde att till att han resten av sitt liv fick leva med SÄPO-skydd för att inte bli mördad av uppretade muslimer.

Men vi kan utgå från att det inte var enbart Muhammed-hunden som upprörde den muslimska världen – rondeller verka ha en märklig förmåga att utlösa aggressiva impulser hos koranens följare.

Vad som gör rondeller till en helig plats för muslimer är inte helt klarlagt.

Cirkeln är förvisso en viktig symbol i islam och står för universums och Allahs enhet.

En mer trolig förklaring hittar vi dock i Raqqa under den tid IS kontrollerade staden. De brukade då avrätta en del av sina offer genom att avrätta dem genom korsfästning … i en rondell. Oftast var det Tal Abyad-rondellen.

Även i Saudiarabien gillar man att avrätta folk i rondeller. Men då genom halshuggning.

Vi kan alltså anta att muslimers vrede mot Vilks rondellhund mest berodde på att de ville att mitten på en rondell inte ska vara belamrad med olika saker, den ska vara fri, ifall de lite spontant får lust att avrätta någon otrogen.

Vissa forskare menar att man därför i Sverige bör vara mer orolig över att det byggs rondeller än över att det byggs moskéer – forskarna fruktar att åsynen av en rondell i sig kan väcka blodtörst hos utövare av islam.

Strömmer. Svensk justitieminister. Populär i muslimska kretsar efter sitt uttalande om att ”staten garanterar och tillhandahåller en yttrandefrihet”.

Det innebär att yttrandefrihet inte längre är en oförytterlig rättighet för medborgarna utan är beroende av att staten är på gott humör och ”tillhandahåller” den.

Vi har ju sett hur det går med annat som staten ska ”garantera” och ”tillhandahålla”, ”Se ”Lag&ordning” samt ”äldreomsorg”)

Taharrush. Arabisk variant av den gamla barnleken tafatt. I den arabiska formen innebär den dock inte att barn jagar varandra, utan där utövas den genom att vuxna män omringar kvinnor och sexuellt trakasserar dem.

Ulama. Beteckning på det skikt av skriftlärda och uttolkare av islam som finns i alla länder i den muslimska kulturkretsen, där deras ställning och makt varierar. En allmän tendens de senaste årtiondena har varit att ulama i den kulturkretsen har kommit att underordnas staten.

I Sverige är dock tendensen den motsatta.

Vår. En av årstiderna. Oklart när den infaller i den muslimska kulturkretsen, vilket kan bero på att de som lever där alltid haft svårt att skilja på ”vår” och ”er” (se ”Öken”).

Xenofob. Beteckning på personer som anser att tafatt inte bör ersättas med taharrush.

Yarhamukallah. Islams motsvarighet till vårt ”prosit” – uttalas alltså när någon nyser. Inom islam ses en nysning som att man blivit välsignad av Allah, vilket väl medför att den som är kafir och pollenallergiker kan känna sig trygg även efter det att Sverige anpassats till sharia.

Zoofili. Sex med djur. Muslimska skriftlärde har genom tiderna ägnat avsevärd möda åt att utröna lämpliga straff för denna form av aktivitet – och omgärda den med ett regelverk. En uppfattning verkar vara att om den man som har samlag med exempelvis ett får är gift – då ska både han och fåret dödas. Om mannen är ogift slipper han att avrättas, men får 100 spöslag. Fårets öde i det senare fallet är oklar.

En annan uppfattning är att det inte finns något i koranen som nödvändiggör ett dödsstraff, och att det är upp till varje domare att avgöra vad straffet ska bli, vilket gör att spelrummet blir stort; det kan bli allt från en åthutning till en promenad till galgbacken.

Ål. Till skillnad från judendomen tillåter islam ätandet av ål och räknar den som ”fisk”. Judendomen definierar istället ålen som icke-fisk eftersom den inte har fenor. Nutida muslimska skriftlärda påbjuder till och med ofta ätandet av ål på grund av att den är nyttig.

Detta har fått PM Nilsson att överväga att konvertera till islam, samt att planera ett brännande av toran.

Ättika. En vätska som förorsakat långvariga och omfattande diskussioner bland muslimer i de fall då den är framställd av vin, öl eller cider. Frågan har varit: kan en muslim använda vinäger?

Profeten Muhammed uttalar sig i förtjusta ordalag om hur gott vinäger är, men samtidigt förbjuder koranen intagande av alkoholhaltiga drycker som vin. Kan vin som omvandlas till vinäger ändå vara tillåtet?

Den dominerande inställningen för tillfället verkar vara att om vinet av sig självt surnat och omvandlats till vinäger är det tillåtet att använda för en muslim – däremot inte om processen skyndats på genom mänsklig påverkan. Den uppfattningen har dock på senare tid utmanats av muslimska teologer som menar att om vinägern är producerad av otrogna kan den vara tillåten som föda för muslimer – den bakomliggande orsaken till detta verkar vara att annars blir det svårt för muslimer i västvärlden att äta majonnäs och ketchup.

Öken. Islam kan inte förstås utan att man beaktar platsen för dess födelse – öknen. Islam är judendom och kristendom som filtrerats genom öknens torra, förbrännande sand. Koranen är fylld av bilder som bara kan förklaras utifrån Muhammeds egna yrkeserfarenheter som kamelförare, och från hans liv bland de sanddyner som omgav det ofruktbara Mecka dit han fördrivits – alltmedan han drömde om dadelpalmerna och det friska vattnet i Medina.

Muhammeds första framgångar som religiös ledare kom efter genomförandet av några traditionella ghazus – alltså den sorts plundringsräder som beduiner i de sterila, ofruktbara efterblivna områdena gav sig ut på för att röva och plundra från dem som hade lyckats odla sin jord.

Den som vill förstå islams innersta kärna bör därför betrakta religionen som något som skapats av människor formade i en steril och ofruktsam omgivning som en ursäkt för att de ska kunna ta sig rätten att plundra de människor och kulturer som skapat sig en bättre miljö.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Boris är chefredaktör för Morgonposten.